kart av gården

Gården Nedre Hovde,
på matrikkelgården Hovde
G.nr. 66/5.

foto av gården

foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården

Hit til denne gården kom presteenkene dersom presten døde og hun ikke giftet seg opp. Da måtte i tilfelle leilendingen finne seg et annet bruk å drive.

På seks sider kan vi lese om denne gården i Ørlandsboka, noen oppstillinger mener forfatteren Inge Rian er litt usikre, derfor tar vi med fra der han snakker om "på sikrere grunn"

Esten Josefsen (1729-1801) gift 11.11.1755 med Elen Iversdatter (1736-1822) kom fra Vik, og overtok som bruker. Fem barn registrert:
 1. Ane Valborg f. 1755.
 2. Iver f. 1757, neste bruker.
 3. Elen f. ca. 1767, gift 1794 med Rasmus Kristoffersen på Sanitetsgården på Hovde.
 4. Andreas f. 1772.
 5. Karen f. 1779.

Esten er nevnt på Hovde i 1774 og 1778 i det minste.

Iver Estensen (1757-?) ble gift 2.2.1794 med Johanna Kristoffersdatter (1761-1799) bygslet dette bruket i 1793. Hun var datter av Kristoffer Jørgensen på b.nr. 1 på Hovde. De fikk fem barn:

 1. Elias f. 12.4.1794, bruker av b.nr. 7 på Hovde fra 1828.
 2. Kristoffer f. 27.9.1795, neste bruker.
 3. Esten f. 17.12.1797, d. 1798.
 4. Ellen f. 17.12.1797, d. 1798.
 5. Johanna f. 23.3.1799 d. mars 1799.

Iver Estensen giftet seg andre gang 21.7.1803 med Ane Larsdatter (1782-?) som datter av Lars Persen på Grande. De fikk sju barn:

 1. Elen Marta f. 22.4.1804, gift 1835 med Hans Paulsen, bonde på Eidsaunet.
 2. Johanna Katrine f. 1.1.1806 d. 20.9.1824.
 3. Lovisa f. 18.1.1808.
 4. Jon Andreas f. 13.3.1812 d. august 1812.
 5. Ane Valborg f. 30.1.1818, gift på Rønne
 6. Maria f. 6.2.1823 d, 8.3.1824.
 7. Johan Mattias f. 11.5.1825. Han ble første sjøleier av Ørteigen på Flatnes.

Kristoffer Iversen (1795-1856) bygslet bruket i 1834, gift 29.8.1837 med Nikoline Sesilie Jentoft (ca 1818-?) fra Nordland, de fikk sju barn:

 1. Kristine Jensine f. 5.1.1838 d. 9.11.1847 av strupehoste.
 2. Iver f. 19.9.1840, ble husmann på b.nr.4 på Garten.
 3. Elias f. 31.5.1843 d. 6.3.1846.
 4. Johanna f. 31.5.1843.
 5. Markus f. 18.1.1847, kjøpte Gjersgarden på Grande.
 6. Johan Kristian f. 31.3.1850.
 7. Kristine f. 14.5.1857.

Kristoffer Iversen døde og Nikoline dreiv bruket i fem år, og da det kom på tale å selge det, søkte hun presten om enten å få kår av bruket eller kjøpe det. Kjøpesummen var imidlertid ikke høg nok. Hun giftet seg andre gang i 1861 med Jørgen Olsen fra Innstrand. De overtok b.nr. 4 på Garten i 1863. Kristoffer Iversen brukte Olagården mellom 1832 og 1834.

Deretter kom i 1862 Kristoffer Jørgensen fra b.nr. 1. Han ble den første sjøleieren, gift med Margrete Rasmusdatter f. 20.4.1802 fra Vik. De fikk to barn:

 1. Jørgen f. 13.11.1827, gift 1858 med Kristianna Arntsdatter fra Grande. Han overtok b.nr. 1 i 1854.
 2. Rasmus f. 28.10.1830, neste eier.

Rasmus Kristoffersen (1830-1882) overtok bruket i 1868. Han var gift med Anna Jakobsdatter (1841-1913) fra Brekstad. De fikk tre barn:

 1. Kristoffer f. 1866, dreiv halve bruket til 1892, var skomaker deretter.
 2. Margrethe Maria(e) f. 1871, g.m. Jens Petter Røstad på Opphaug.
 3. Jakob Henrik f. 1873
flyfoto av gården
foto av gården

Anna giftet seg andre gang i 1884 med Eilert Pedersen (1835-1915) fra Geilvoll på Røstad. De fikk tre barn:

 1. Enok Augustin f. 1885, neste eier.
 2. Ragna Oline f. 1887 g.m. Arnt Hoøen på Hoøya.
 3. Perly Elise f. 1889, emigrerte til USA i 1910 og døde der i 1937.
foto av eier av gården

Enok Augustin Hovde (1885-1977) overtok bruket i 1910. Gift med Inger Marta Krokdal (1887-1965) fra Orkdal. De fikk fire barn:

 1. Erling f. 1915 d. 1935
 2. Aslaug f. 1916, gift med Georg Jones i 1945, bosted Lancaster, England.
 3. Magne f. 1919, neste eier
 4. Jorunn f. 1922 d. 2003, bosted Solset på Utstrand.

Magne Hovde (1919-2004) overtok bruket i 1969, han var ugift.

Erling Hovde Albrigtsen er eier fra 1988, han er sønn av Jorunn og Asbjørn Albrigtsen. Erling Albrigtsen ble gift med Mette Sogndalen og de har bygd ny bolig på gården. I 2013 og 2014 ble hele gårdsarealet planlagt brukt til boligfelt. Mette og Erling Albrigtsen har to barn:

 1. Asgeir f. 7.1.1975.
 2. Marit f. 2.5.1979.

Opplysninger om gården Nedre Hovde og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind II, side 33.


Åpningssiden for matrikkelgården Hovde
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag