kart av gården

Gården Bergland,
på matrikkelgården Hovde
G.nr. 66/17.


foto av gården
foto av gården
foto av gården

Småbruket Bergland ble fraskilt bruksnummer 4 i 1926.

Gyda Karoline Hovde (1886-1970) fikk dette fradel farens gård som lønn etter lang tids arbeid for faren. Hun bygde opp dette gårdsbruket. Her hadde de 2-3 kyr, sau og høner.

Gyda Hovde var gift i 1926 med Thorleif Halvorsen (1896-1954) fra Oslo. De fikk ingen barn.

Eiendommen ble i 1968 overtatt av Arne Hegvik (1918-1978). Hans datter, Astrid Aae (1942- ) overtok stedet i 1988.

Astrid Aae overdro i 2018 eiendommen til Morten Aae og Monika Pettersen.

Opplysninger om gården Bergland og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind II, side 27.


Åpningssiden for matrikkelgården Hovde
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag