kart av gården

Gårdene Kranshaugen og Vestheim,
på matrikkelgården Hovde
G.nr. 66/30 og 32.

foto av gården

foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården

Der skal vi omtale to gårdsbruk som begge var eid av den samme person. Bruksnummer 30, Kranshaugen, ble fradelt gården Flåtten i 1952. Tunet ble reist sør for tunet på Flåtten, slik lå tre tun på rekke og rad.

Staten kjøpte utmarka til Kranshaugen til flyplass og Ørland kommune kjøpte tunet og innmarka til boligfelt i 1976. Eieren kjøpte halvparten av bruksnummer 4, som ble gården Vestheim med bruksnummer 32 i 1975.

Det var Yngve Hovde (1916-2000) som flyttet og bygde opp gården. Han var gift med Klara Kristine Halvorsen (1919-2002) fra Jøssund. De fikk tre barn:

  1. Eldri f. 1.10.1945, døde 15.12.2023, to barn, Kristin og Thomas, bosted Brekstad.
  2. Arve f. 5.9.1948, døde 29.1.2021, neste eier.
  3. Tor f. 10.5.1952

Arve Hovde (1948-2021) overtok Vestheim i 1983, gift med Laila Monstad (1951- ) fra Åfjord og paret har to barn:

  1. Jan Arve (Aia) f. 25.1.1971.
  2. Geir Yngve f. 16.12.1972. gift 1994 med Anja Merete Grande fra Grande, tre barn.

Mens eieren hadde Kranshaugen ble det drevet med revefarm foruten melkproduksjon. Etter flytting ble drifta lagt om til eggproduksjon.

foto av gården

Opplysninger om gården Vestheim og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind II, side 25.


Åpningssiden for matrikkelgården Hovde
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag