Yrjar Heimbygdslag

Da Ingebr. S. Hovde den 3.2.1926 sendte regning på 2 smaagriser til 50 kroner stykket til Hr. Rye, Ryggen, var dette fotografiet av gården en del av notaen. Gården betegnes da svineavlstation og har rikstelefon via Ophaug.


Foto fra gården

Foto: Ukjent


Åpningssiden for matrikkelgården Hovde
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag