En husmann under l.nr. 114 på Hovde,
på matrikkelgården Hovde
G.nr. 66.


kart av plassen

Dette var en husmannsplass med usikker plassering, en etterkommer antyder at den var et sted «mellom haugene» på Hovde, en kilde sier ved sjøen nedafor Nedre Hovde.

Inge Rian, forfatter av Ørlandsboka, skriver i kapittelet om Hovde i bind 2 at Mattias Berntsen var født 22.7.1795 som sønn av Bernt Larsen på Hoøya. Borghild Rian, oldebarn av Mattias Berntsen, fortalte i 1994 at stua til familien hadde stått mellom to hauger og at hun hadde sett syllsteinene en gang mens hun gikk husmorskolen på Hovde. Det ble etter hvert mange i familien her fordi Mattias Berntsen (1795-1867) giftet seg to ganger, første gang 21.11.1819 med Johanna Andreasdatter f. 31.5.1798 som datter av Andreas Paulsen på Vik. De fikk sju barn:

 1. Paulina f. 10.1.1819, gift 1843 med Andreas Pedersen, gårdbruker på Ekset i Bjugn.
 2. Ove Kristian f. 24.9.1821, dro til Kristiansund i 1846.
 3. Melkior Andreas f. 2.12.1823.
 4. Ane Sofie f. 9.9.1825, døde 12.12.1837.
 5. Lorine Gjertine f. 20.12.1827.
 6. Johan Mattias f. 14.4.1830, flytta 1848 til Trondheim.
 7. Johanna Birgitta f. 11.10.1832, gift 1855 med Tore Olsen, innerst på Berg, senere eiere av gården Utstrand.

Johanna Andreasdatter døde 6.4.1834. Mattias giftet seg andre gang 1.6.1840 med Anna Pauline Jensdatter f. 1810 som datter av Jens Jensen fra Trondheim. De fikk seks barn:

 1. Anton Gunerius f. 3.2.1839, gift 1863 med Margrete Pedersdatter Nesset.
 2. Ane Sofie f. 5.5.1841.
 3. Elias f. 30.10.1843, gift 1874 som innerst i Døsvik med Sofie Johansdatter fra Stadsbygd.
 4. Broder f. 5.7.1847. Han flyttet til Jektvika på Austrått, ifølge familien, og derfra til Breiteigen på Opphaug.
 5. Oline f. 1.11.1850.
 6. Oline f. 1.3.1851, gift 1869 med Kristian Andersen, b.nr. 1 på Berg.

Inge Rian opplyser at plassen fødde 1 ku og 2 sauer. De sådde 3/8 tønne bygg, 1/4 tønne havre og satte1,5 tønne poteter. Vi antar at fiske var deres levevei. Inge Rian skriver videre at Mattias berntsens husmannstid på Hovde er vanskelig å tidfeste. Kirkeboka angir Vik som adresse ved barnedåpen i 1823, Hovde i 1825, men også i 1819. Plassen lå under løpenummer 114, Sanitetsgården og Nordre Hovde. Mattias Berntsen døde 15.4.1867.

Opplysninger om husmannsplassen og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind II, side 53.


Åpningssiden for matrikkelgården Hovde
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag