foto av gården

Gården Nedre Brekstad,
under matrikkelgården Brekstad
G.nr. 67/2.

foto av gården

foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården

Hovedhuset på denne gården ble flyttet hit fra futgården ca. 1840, modernisert i 1927, og står enda i 2006. Det står med hushjørnet langt inn på fortauet, ved det gamle "Brekstad sport", som er en del av dette gårdstunet. Se undertekst til hvert enkelt bilde.

Opprinnelig var dette en husmannsplass. Vi vet at Mikal Olsen (?-1888) fra Strinda fikk kontrakt i 1852. Han var gift med Berit Pettersdatter (?-1876) og de fikk seks barn:

 1. Ove Andreas f. 28.3.1833, neste bruker.
 2. Ingeborg Margrete f. 19.12.1834.
 3. Elias f. 22.9.1840, døde tre uker gammel.
 4. Petter f. 18.9.1840, ble sjøleier på Hårberg.
 5. Aletta f. 15.3.1844 d. 1921.
 6. Boletta f. 15.3.1844 d. 1883, ugift.

Ove Andreas Mikalsen (1833-1893) overtok som husmann etter faren og ble første sjøleier fra 1890. Han var gift med Johanna Jensdatter (1831-?) fra Bjugn. De fikk seks barn:

 1. Jens Severin f. 18.12.1857, eier av Nordre Brekstad.
 2. Bertram Marius f. 24.12.1859, neste eier.
 3. Anna Gurina f. 19.10.1862, gift med Tobias Endstad som var kontorist hos futen.
 4. Johanna Ovedia f. 10.3.1866.
 5. Pauline Mathilde f. 18.6.1868.
 6. Karl Johan f. 13.9.1872 d. 26.8.1881.

Ove Mikalsen var baker, men også slakteri ble drevet her. De hadde på denne tiden 3 kyr, 2 sauer og gris. De sådde nesten ei tønne korn og 4 tønner poteter.

Bertram Brekstad (1859-1914) overtok etter faren i 1896. Han var gift 20.4.1910 med (Anne) Margrethe Skålvik (1877-1930) fra Agdenes. De fikk tre barn:

 1. Ove Andreas f. 5.4.1903 druknet 5.7.1907.
 2. Ove Meier f. 25.7.1910, neste eier.
 3. Johanna f. 28.121912 d. 8.1.2002, ugift.

Ove Brekstad (1910-1992) tok over eiendommen i 1930. Gift med Agnes Foss (1916-2007). De fikk to barn:

 1. Gerd f. 10.11.1942, gift med Gunnar, butikkdame på Brekstad Sport.
 2. Odd Arne f. 16.9.1946. Han var kontormann ved Ørland Meieri. Gift med Ragnhild Enebak (1947- ), neste eierpar.

Gårdsdrifta ble gradvis redusert og jorda solgt til tomter. Ove Brekstad hadde båt og fraktet handelsreisende langs kysten, senere hadde han lastebilfirma og var drosjeeier. Til sist kjørte han bare drosje.

Øyvind Brekstad kjøpte bruket i 2007 av Gerd og Odd Brekstad.

Opplysninger om gården Nedre Brekstad finnes i Ørlandsboka, bind II, side 81.


Åpningssiden for matrikkelgården Brekstad
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag