foto av gården

Gården Indre Brekstad,
under matrikkelgården Brekstad
G.nr. 67/3 og 67/7.


foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av huset
foto av gården

Indre brekstad er skylddelt fra futegården i 1890. Til eiendommen hører også Breiosen, b.nr. 33 på Viklem og Øverland, b.nr. 35 på Viklem.

Arnt Christiansen Lund (1862-1936), kjøpte Indre Brekstad i 1891. han er sønn til Kristian Kristoffersen Lund på Rønne. Han var gift med Margrethe Pauline Jørgensdatter (1862-1940) fra Hovde. De fikk tre barn:

  1. Kåre f. 29.9.1891, utdannet kjølemontør og arbeidet ved Ørland meieri før han reiste til sjøs. Han ble gift med en dansk dame og og bodde i Odense, Danmark, to barn Solveig og Arnt. Han døde etter en operasjon i Sverige 18.3.1944.
  2. Hjørdis Kristiane f. 30.11.1894, gift med Karl Størseth på Hårberg.
  3. Arne f. 28.12.1896, neste eier.

Arnt Chr. Lund var handelsmann på Brekstad med butikk i våningshuset på gården. Etter konkurs leide han ut lokale til postkontor. Arnt Chr. Lund var også forretningsfører i Ørland Sogneselskab og medlem i herredsstyret. Han ekspederte dampskipene og hentet postforsendelsene som kom til postkontoret. Poståpner Olaussen og hans 15 år gamle datter betjente postkontoret, poståpneren bodde i et lite rom ved siden av postkontoret, dattera fikk loftet over postkontoret, omtalt som salen.

Arne Arntsen Lund (1896-1963) overtok Indre Brekstad etter faren i 1934. Samtidig overtok han også b.nr. 7 Sommerro og de to brukene på Viklem. der hadde de et sommerfjøs og beitet kyrne der. Han var gift med Inga Anette Otterholm (1902-1981) fra Veidholmen. De fikk tre barn:

  1. Arnfinn f. 9.3.1926 d. 9.5.2015, neste eier.
  2. Sofie f. 30.3.1930, gift med bosted Volda, to jenter.
  3. Margrethe f. 17.11.1932, gift med Robert Wold, bosted Brekstad.

Arnfinn Lund (1926-2015) overtok eiendommen etter faren i 1963. Gift med Sigfrid Wiklem (1930-2016) fra Marieng/Prestbakken på Viklem. De fikk tre barn:

  1. Arnt Olav f. 5.6.1950, lærer, neste eier.
  2. Inger Marie f. 14.10.1952 døde før 2015, gift med Knut Sørgård, bosted Trondheim.
  3. Svein Arne f. 10.5.1963, bosted Ervika.

I 1949 oppgis besetningen til 2 hester, 8 kyr, 3 ungnaut og 2 kalver, gris og 20 høns. Fjøset på Indre Brekstad brant ned i 1967, våningshuset fra 1891 står enda. I 1968 ble nytt fjøs bygd på Breiosen, nytt våningshus samme sted i 1971. Besetningen i 1987 oppgis til 20 kyr og 40 ungdyr.

Opplysninger om gården Indre Brekstad finnes i Ørlandsboka, bind II, side 83.


Åpningssiden for matrikkelgården Brekstad
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag