foto av gården

Gården Nordre Brekstad,
under matrikkelgården Brekstad.
G.nr. 67/8.

foto av gården

foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården

Nordre Brekstad er skyldsatt i 1896 fra bruksnummer 2 med skyld 0,37 skyldmark. Denne eiendommen hadde jord lenger vest som ble kjøpt av Staten i 1954. Resten ble etter hvert et handelssted med ca 10 da jord. Flere tomter er lagt ut fra denne eiendommen. I 1949 hadde de 2 hester, 2 kyr og 1 kalv samt 5 høns.

Jens Severin Brekstad født 18.12.1857, var første eier og fikk denne delen utskilt fra farsgården. Han var gift med Hilma Fredriksen (1861-?) fra Trondheim. De hadde en fostersønn Rasmus Enoksen f. 1893 i Trondheim. Jens Brekstad dreiv både gårdsbruk og handel, og var i tillegg dampskipsekspeditør.

foto av gården

Mikal Tyskø (21.8.1872-1946), kjøpte eiendommen i 1907. Han hadde tidligere vært handelsmann i Beian. Han var sønn av Karen og Olaus Tyskø, gift 11.5.1901 med Cecilie Brekken f. 14.6.1878-? som datter av Karoline og Jakob Brekken i Beitstad. De fikk åtte barn:

  1. Olaus f. 15.2.1902, emigrerte 26.2.1927 til USA som bygningsingeniør.
  2. Jakob f.6.12.1904, neste eier.
  3. Kolbjørn f. 10.6.1908.
  4. Målfrid Synnøve f. 19.2.1910 d. 9.1.1996. Hun bodde på Brekstad, arbeidet sammen med broren i forretningen og gikk under navnet Mollis. Målfrid er begravet ved Ørland kirke.
  5. Aasmund f. 1942, gift med Lilly.
  6. Kitty f. 1914 d. 1988.
  7. Arnfinn f. 1916, gift med Gunvor Jonny Bakken f. 1917 på Frøya, de fikk fire barn. Hun døde 6.10.2007 og er begravet ved Ørland kirke. De bodde i en bygning på eiendommen som ble flyttet hel til Rønne, Arnfinn Tyskø arbeidet i Ørland kommune som likningssjef. Han hadde også mange tillitsverv.
  8. Agnes f. 1919. Agnes ble omtalt som Lillemor.
foto av gården foto av gården

På eiendommen var det skyss-stasjon og gjestgiveri fram til 1926. Fotograf Chr. Jakobsen fra Bessaker hadde studio i forretningsbygget.

Jakob Tyskø overtok i 1960. Han dreiv også handelsforretningen, et sted som med rette kunne sies å ha et assortert utvalg. Jakob Tyskø var onkel til neste eier og døde ugift i 1980. Brekstad dampbakeri ble bygd på en leid tomt fra denne gården, på motsatt side av gata.

Mikal Arnfinn Tyskø overtok deretter, han er sønn av Arnfinn Tyskø, gift og har to barn. Han er også handelsmann og mangeårig medlem i Ørland kommunestyre.

foto av gården foto av gården

Opplysninger om gården Nordre Brekstad finnes i Ørlandsboka, bind II, side 87.


Åpningssiden for matrikkelgården Brekstad
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag