foto av gården

Gården Reksterberg,
under matrikkelgården Brekstad.
G.nr. 67/10.

foto av gården

foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården

Inge Rian, i boka Ørlandsboka, forteller at denne plassen var ryddet som en husmannsplass først på 1800-tallet. Navnet på plassen ble gitt av reksteren som gikk forbi husa, krøtterstien til beite i felles utmark, som alle gårdene hadde del i.

Hans Arntsen Grimstad og kona Elen Marta Olsdatter prøvde seg her, men var plaget av krøtter og dro sin vei. De var seks år på Rønne før de slo seg ned i Åfjord.

Så kom Anders Johannesen (?-1882) hit fra Myre i Horg. Han overtok plassen i 1828. Foruten å drive gården bygde han hus til andre med tømmer som han fraktet hit fra heimplassen sin. Den stuebygningen som står i dag kan meget vel være bygd av ham, fordi den gamle brant ned i 1844. Anders Johannesen var gift med Andrea Jonsdatter (1791-1862), datter av klokkeren Jon Larsen på Hårberg, og de fikk seks barn. Eldste sønn overtok etter foreldrene:

 1. Serine f. 7.1.1821, gift 1846 med Kristian Jensen Berg. De flyttet til Trondheim og bygde hus i Ilsvikøra.
 2. John f. 16.10.1823, neste bruker.
 3. Johanna f. 18.5.1825. Hun var sydame, døde 17.9.1906 på Hovde.
 4. Johannes f. 31.10.1827, utvandret visstnok til Amerika.
 5. Sønn f. 29.3.1830, d. 8 uker gammel.
 6. Peder f. 9.4.1832, brant inne 13.2.1844. Da brant husa på plassen ned.

John Andersen Reksterberg (1823-1885) overtok plassen etter faren. Gift med Andrea Sivertsdatter (1822-1887) fra Trøa på Røstad. De fikk fem barn og den yngste dattera ble gift med neste bruker:

 1. Sivert f. 4.10.1854, bosatt i Moland i Lofoten.
 2. Berit f. 17.9.1856. Hun var ugift og bestyrte et melkutsalg i Kristiansund. Hun døde i Trondheim 4.9.1922.
 3. Maren f. 20.10.1858, gift med sersjant Dahl på Beian / Bakken. Hun var jordmor.
 4. Anders f. 14.1.1861. Han dro til USA ca 1881 og ble gift der med ei svensk dame, bosatt i staten Oregon. Han etterlot seg ei datter på Ørland, Anna Pauline f. 28.9.1881, mora var Grete Lovise Lorentsdatter fra Hovde.
 5. Andrea f. 22.2.1863, gift med Ole Olsen, neste bruker.

I 1865 hadde plassen 4 kyr, 4 sauer og 2 griser. De sådde litt over 2 tønner korn og satte 4 tønner poteter.

Ole Olsen Solem (1857-1922) fra Rissa giftet seg 20.6.1882 med Andrea Johnsdatter (1863-1922). De fikk ti barn:

 1. John Brækstad f. 9.8.1882, gift 1913 med Gudny Jacobsen. Han var kjøpmann i Trondheim.
 2. Ole Solem f. 7.10.1885, gift 1909 med Ebba Olise Grinden f. 13.1.1891. De var bosatt i Duluth i USA. Han døde 8.5.1949.
 3. Anton Reksterberg f. 16.4.1888, neste eier.
 4. Kristian Reksterberg f. 21.6.1891 d. 18.10.1918. Han bodde på Bakkely på Brekstad, gift 1914 med Marie Solem f. 3.5.1894. Deres datter Margit Olise f. 22.2.1918 er gift med Leif Solem på Grande.
 5. Aagot f. 22.2.1894, gift 1919 med Johan L. Grande på Kringsjå.
 6. Arne Brekstad f. 8.10.1896, gift 1925 med Peggy Rambech. Han var lagerformann i Trondheim.
 7. Inga f. 11.5.1899 d. 9.1.1953, gift ,ed gårdbruker Torbjørn Fosse på Fosse i Hardanger.
 8. Petra f. 2.12.1901, sykepleier.
 9. Ellen f. 28.10.1904, gift 1949 med Henry Rønsholm. Ekteskapet er oppløst. Henry Rønsholm døde 19.6.1940.
 10. Andrea f. 16.6.1908 d. 19.6.1940.

(Ole) Ola Reksterberg ble den første sjøleieren. Besetningen hadde nå økt til hest og 5-6 kyr pluss sauer.

Anton Reksterberg (1888-1960) overtok etter foreldrene i 1923. Han var gift med Johanna Horsakeraune (1888-1954). De fikk sju barn.

 1. Asbjørg f. 15.12.1912, gift 1942 med Arne Rogndalen og bosatt på Jessheim.
 2. Ole f. 18.4.1915, neste eier.
 3. Dagny f. 17.8.1916, gift 1941 med Magnus Sagsletten.
 4. Anna Lovise f. 26.1.1918, gift med Harald Lund, bosatt i Trondheim.
 5. Kristine f. 14.1.1920, gift 1946 med Gunnerius Kjøren. De bor på Kjøra på Geitastranda.
 6. Jorunn Andrea f. 28.12.1923, gift 1949 med Gudmund Sandø. De bor i Buvika.
 7. Johan f. 19.8.1925 d. 1964, gift 1954 med Astrid Rundhaug. Han var offiser i forsvaret.

Neste eier ble Ole Reksterberg (1915-1994) som overtok etter faren i 1957. Han var gift med Jorunn Strand (1923-2005), fra Osen. De fikk tre barn. Deres sønn Thore ble neste eier:

 1. Thore f. 12.8.1946, neste eier.
 2. Asle f. 5.9.1948, gift med Heidi Katrine Møller f. 17.6.1952.
 3. Ellen Johanne f. 26.5.1955, kunstner, prosjektleder ved Trondheim kunstmuseum.

Thore Reksterberg (1946- ) overtok etter faren. Han var ansatt i forsvaret og solgte ut boligtomter fra gården. Han fikk ei datter med Lill Eli Onsøyen (1944-2015):

 1. Eirill.

Opplysninger om gården Reksterberg finnes i Ørlandsboka, bind II, side 88.


Åpningssiden for matrikkelgården Brekstad
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag