foto av gården

Gården Solvang,
under matrikkelgården Brekstad
G.nr. 67/14.


foto av brudeparet Flatnes
foto av familien Flatnes
foto av bebyggelsen
foto av bebyggelsen

Solvang er skyldsatt fra b.nr. 4, Svenskhaugen i 1912. Dette var slåtteeng til gården Flatnes, og det sto ei høybu med stall der. Tre gårder hadde utmark i dette området, to Flatnesgårder og et bruk fra Grande. Thomas Flatnes kjøpte et av de andre parsellene av Andreas Flatnes og fikk dermed er samlet areal på omlag 100 da. Thomas Flatnes dyrket jorda, satte opp låve og fjøs i vinkel til denne, deretter et stabbur, hvor han overnattet under arbeidet. Våningshuset ble bygd til sist og familien flyttet da fra Flatnes til Solvang. Thomas Flatnes overtok farsgården på Flatnes i 1914, men hadde nok drevet det ei stund da, kårkontrakten til foreldrene er datert i 1909. Slik satt Thomas Flatnes med to gårdsbruk inntil han overlot Flatnes til sønnen Ole (Ola) i 1945.

Gården lå omlag der sydenden av rullebanen på flyplassen er i 2009, mellom 150 meter og 200 meter fra fylkesveien mellom Brekstad og Grande. Gården hadde 9-10 kyr da den ble nedlagt.

Johanna Sivertsdatter Krogdahl (1885-1954) fra Orkdal gikk meieriskolen på Brekstad, og tok eksamen i 1910. Hun ble gift med Thomas Olsen Flatnes (1883-1951) 21.6.1910 i Lademoen kirke, Trondheim. De fikk åtte barn, fem av dem vokste opp:

  1. Ole (Ola) f. 10.4.1911 d. 28.1.1912.
  2. Karoline f. 26.5.1912 d. 28.6.1993, hun var ugift.
  3. Ole (Ola) f. 18.4.1913 døde etter bare noen timer.
  4. Anne (Ane) f. 19.4.1914, døde 8 år gammel av hjernehinnebetennelse i 1922.
  5. Ole (Ola) f. 15.1.1916 d. 2.12.1995, neste eier på Flatnes.
  6. Martha f. 19.4.1918, gift med Erling Borg, neste brukere av gården, deretter forpaktere av prestegården.
  7. Johanna f. 28.7.1920 d. 8.9.1999, gift med Edvin Borg.
  8. Anne f. 13.1.1923 d. 13.1.2017, gift med Eiler Høybakk (1921-1999) fra Flaten på Vik, bosted Brekstad.

Thomas Flatnes døde 9. august 1951 og Martha og Erling Borg overtok drifta av gården. Da Staten kjøpte grunn til flyplassen fikk Martha og Erling Borg overta forpaktningen av prestegården på Viklem i 1952, forpakterkontrakt datert 1954. Etter at Staten overtok flyttet Karoline Flatnes våningshuset til Tyrs vei på Brekstad, hvor hun bodde til hun døde 14.3.1954. Stabburet ble revet til brenne av Martha og Erling Borg.

Opplysninger om gården Solvang finnes i Ørlandsboka, bind II, side 84.


Åpningssiden for matrikkelgården Brekstad
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag