kart av Ytrebø

Gården Ytrebø,
under matrikkelgården Brekstad
G.nr. 67/35.


flyfoto
foto av gården
foto av gården

Ytrebø er skyldsatt fra b.nr. 1 i 1944. Signy Øverbyhagen eier bruket. Hun er født 28.5.1922 som datter av Svein Olav Ulset, gift 24.3.1945 med Arvid Torgeir Øverbyhagen, født 19.11.1923 i Hamar, død 1965. De fikk to barn:

  1. Per f. 1945, gift og bor i Narvik.
  2. Gunn f. 1950, gift og bor på Opphaug.

Våningshuset er bygd i 1947 og fjøset i 1950. I 1957 oppgis arealet til 110 da, av dette er 20 da dyrket mark. Besetningen var da 2 hester, 13 kyr og 4 kalver, 3 sauer, 2 griser og 40 høns.

Opplysninger om gården Ytrebø finnes i Ørlandsboka, bind II, side 94.


Åpningssiden for matrikkelgården Brekstad
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag