kart av gården

Gården Bruholmen,
under matrikkelgården Viklem
G.nr. 68/2.

maleri av gården

foto av gården
Bruholmen lå ved det som i dag
er badeplassen til Brekstad.
foto av gården
Bruholmen rives i 1973.

Dette er en svært gammel gård på Ørland, skyldsatt allerede i 1835. Da var dette en del av Rønne som var eid av Austrått. Senere er stedet plassert som husmannsplass på Vik. Kirkeboka bruker navnet første gang omtrent midt på 1700-tallet, skriver Inge Rian, forfatteren av Ørlandsboka.

Amund Eriksen, gift med Margrete Jakobsdatter, var husmann på Bruholmen fra først på 1700-tallet. Inge Rian, forfatter av Ørlandsboka, tror dette paret var Ørlendinger, men ved folketellingen i 1764 er de borte. De fikk sju barn:

 1. Erik f. 1744
 2. Jakob f. 1747 d. 1759.
 3. Anders f. 1749.
 4. Sara Kristine f. 1751.
 5. Ane f. 1754 d. 1756.
 6. Johan f. 1756.
 7. Ane Margrete f. 1760.

Ola Mikalsen var neste husmann og han fødde familien med 2 kyr og ei skjeppe havre som han sådde.

Ola Tomassen Nebb kom hit 1788 og dro videre til Neraunet på Vik. To sønner ble født her, Josef og Tomas.

Johannes Jonsen (1756-?) fra Haltdalen var smed. Han kom til bruholmen i 1796 og betalte 6 daler i årlig leie. Han var gift 1793 med Malena Magnusdatter, muligens Monsdatter. de fikk fire barn:

 1. Markus f. 10.4.1794, brukets første eier.
 2. Karen f. 30.8.1796.
 3. Johanna f. 27.12.1799, gift 1834 med Andreas Hansen i Ervika.
 4. Randi f. 14.10.1802.

Markus Johannessen (1794-?) kjøpte bruket i 1844 og eide det fram til 1859. Inge Rian skriver at denne mannen ble omtalt som Sterk-Magnus. Han ble gift 1843 med Anne Jonetta Hansdatter (1817-?) fra Holvatnet i Bjugn. Gården var nå kommet opp i 70 da og de hadde hest, 6-8 kyr, sauer og gris. De sådde 3 tønner korn og satte 4 tønner poteter.

Ingebrigt Martinus Møller, gift med Adrianne Jonsdatter, eide Bruholmen mellom 1859 og 1866. de dro til Hoemsaunet i Trondheim.

Siri Paulsdatter (1847-1891) kjøpte bruket i 1866. Hun var enke etter Sivert Andersen på Brekka. Hun solgte til Sivert Olsen Aalbu i 1876, men kjøpte tilbake etter et halvt år. Hun innsatte sønn til neste eier som testamentarisk arving.

Oskar Olsen Aalbu (1847-?) var sønn av Ole Olsen fra Aalbu i Oppdal, gift 1873 med Inger Henriette Josiasdatter (1855-?) fra Trondheim. De fikk ni barn:

 1. Oskar Sigfred f. 21.8.1873, neste eier.
 2. Mathilde Pauline f. 24.4.1875, gift med Helmer Nilsen. De har etterslekt på Brubakken på Austrått.
 3. Oluf f. 26.12.1876 d. 4.2.1877.
 4. Olaf Hermann f. 8.8.1878. Han var kunstmaler.
 5. Sigurd Henrik f. 6.11.1880. Han reiste til Amerika.
 6. Bernhard Magnus f. 25.3.1883, eier fra 1907.
 7. Gudrun Margrethe f. 2.11.1884.
 8. Karl Alfred f. 12.4.1888.
 9. Aagot f. 10.4.1894, gift med Arne Myrholt, eiere fra 1953.

Oskar Sigfred Aalbu eide bruket fram til 1907. Han reiste til Amerika.

Bernhard Magnus Aalbu (1883-1959) overtok etter broren i 1907. Han var misjonær i Zaire, farmer og pelsjeger i Amerika. Han døde i Canada.

Da Aagot Myrholt overtok gården brukte de forpaktere, selv bodde de i Trondheim.

I 1970 ble Bruholmen kjøpt av staten og området er lagt ut til friareal. I 2004 vedtok Ørland kommune å bygge en felles barnehage for hele kommunen her. Ørland kommunes valgspråk "Ørland i vinden" og andre momenter gjorde at den ble flyttet til mer behagelige omgivelser ved Lerberen. I 2015 ble området del i et regulert område for boligbygging, kommunens valgspråk til tross og forventet stigende havnivå.

Opplysninger om gården Bruholmen og folka der, finnes i Ørlandsboka, bind II, side 129.


Åpningssiden for matrikkelgården Viklem
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag