kart av gården

Gården Trettenget,
på matrikkelgården Viklem
G.nr. 68/3.

foto av gården

foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården

Denne gården og nabogården, eides av Austrått. Soknepresten var uenig med Austrått om dette eierskapet og derav navnet på gårdene; Trettenget, "... så seier såga ...". Gården ble skyldsatt i 1899.

Josef Jonsen (1805-1897) var husmann på Trettenget. Han kom fra Utstrand som sønn av Jon Jakobsen, gift 1833 med Karen Jakobsdatter (1807-1870) som datter av Jakob Olsen på Utstrand. Han hadde vært dreng hos Holtermann på Uthaug mellom 1822 og 1828, deretter dreng hos presten til han 1834-35 ble husmann på Trettenget. De fikk to barn:

  1. Ellen f. 5.10.1834
  2. Augustinus f. 19.2.1841, neste bruker.

Josef Jonsen giftet seg andre gang 1871 med Nikoline Olsdatter (1818-1892) fra Åfjord. De fikk ingen barn.

Augustinus Josefsen (1841-1929) ble den første sjøleieren. Han var gift 1864 med Lorentse Olsdatter (1841-1929) som datter av Ole Lorentsen på Røstad. De fikk to barn:

  1. Ellen Johanne f. 8.7.1864, gift med neste eier.
  2. Anton Ludvig f. 5.2.1866.

Sivert Lie (1863-1940) kjøpte bruket i 1914. Han var sønn av Peder Jonsen Lilleli i Bjugn, gift 1893 med Ellen Johanne Augustinusdatter (1864-1941), ekteparet var barnløst.

August Hovde (1890-1969) kom fra Hovde, muligens fra en husmannsplass under bruksnummer 1. Han overtok eiendommen i 1935 og var gift med Margrethe Johansen (1901-1971) fra Storfosna. De fikk tre barn:

  1. Arne f. 1925, d. 1989 neste eier.
  2. Karl f. 1927, bosted Trondheim.
  3. John f. 1927 d. 2000, bosted Trondheim.
foto av eierne
Margrethe og August Hovde

August Hovde var også skredder, og har vært medlem av skolestyre og menighetsråd.

Arne Hovde (1925-1989) overtok bruket i 1957. Gift med Inger Marie Stuenes (1927-2011) fra Innstrand. De fikk to barn:

  1. Arnstein f. 1956, neste eier.
  2. Anne Margrethe f. 1959, bosted Borg på Uthaug.

Arnstein Hovde (1956-) overtok gården i 1995. Han er gift og har to barn.

Opplysninger om gården Trettenget og folka der, finnes i Ørlandsboka, bind II, side 133.


Åpningssiden for matrikkelgården Viklem
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag