kart av gården

Gården Trettenget,
på matrikkelgården Viklem
G.nr. 68/4.

kart av gården

foto av gården
skisse av gården
skisse av gården
foto av eier
Anne Sofie Olsdatter
foto av Johan, Kristine og Karl Hårberg
Johan, Kristine og dåp til
Johan Haarberg
foto av Karl Hårberg
Johan Haarberg og familie
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av begravelsesfølge

Denne gården og nabogården, eides av Austrått. Soknepresten var uenig med Austrått om dette eierskapet og derav navnet på gårdene; Trettenget, "... så seier såga ...".

Dette var en husmannsplass under prestegården som kunne fø 2 kyr og 2 sauer foruten okse. Vi går inn med første husmann i en familiesammenheng. Paul Paulsen (1789-1828) fra Opphaug var husmann fra 1818. Han var gift i 1818 med Karen Johannesdatter (1793-?) fra Orkdal. De fikk to barn:

 1. Gjertru f. 18.9.1819, gift med neste husmann. Etter henner ligger ei korg, YHL9984, i magasinet til Yrjar Heimbygdslag. Se også navnet på handtaket.
 2. Johannes f. 29.5.1822, døpt 18.8.1822 i kirken, gift med Marine Oline Hoeggen (1826-1879) fra Trondheim. De fikk ni barn. Han reiste i 1847 til Kristiansand S, døde 3.6.1887.

Karen giftet seg andre gang i 1829 med Kristen Paulsen, bror til hennes første mann. Han var da husmann på Opphaug.

Skredderen Ingebrigt Ingebrigtsen (1818-1894) fra Trondheim giftet seg i 1841 med Gjertru Paulsdatter (1819-1901) og han ble neste husmann. De fikk fire barn:

 1. Johan Petter f. 8.3.1842, gift i 1869 med Ingebor Iversdatter Stokkan fra Oppdal. De emigrerte til USA der han døde 2.10.1904. Ekteskapet var barnløst.
 2. Johannes f. 27.2.1846, døpt 17.5.1846, neste husmann og første sjøleier.
 3. Karen Christine f. 17.2.1852, døpt 25.4.1852, gift i 1876 med Ole Jacobsen Haarberg på Bjørklund. Hun døde 7.7.1926.
 4. Hanna Gurine f. 18.6.1855, gift med bakeren Carl P. Knudsen på Triangelen, han var fra Levanger. Hun døde 9.6.1939. Tre barn.

Johannes Ingebrigtsen (1846-1895) overtok plassen etter faren. Han ble brukets første sjøleier og var dertil bygdasmed. Det fortelles at våningshus og fjøs var bygd sammen i vinkel, mens smia sto inne på tunet. Nå druknet han og svogeren Ole Jakobsen Haarberg utafor Austrått, lørdag 12.1.1895, under draging av sildegarn. Johannes Ingebrigtsen ble funnet og begravet 26.1.1895, Ole Jakobsen ble funnet mye senere og begravet 1.9.1895. Johannes var gift i 1869 med (Anne) Sofie Olsdatter (1845-1941) fra Lia i Bjugn. De fikk ni barn:

 1. Gusta Regine f. 11.10.1869 d. 1919, hun var gift to ganger, første gang med Ove Jensen Hoøen på Haugan, andre gang med Konrad Berg.
 2. Johan Oluf f. 15.6.1872 d, 1941, gift med Sofie Åberg fra Nes, han døde i USA.
 3. Jacob Sofus f. 13.2.1875 d. 1943, gift med Elen Jørgine Blomseth (1876-1946). De bodde på Vipetangen i fjæra og ved grensa mellom Viklem og Brekstad, de fikk ni barn.
 4. Johanna Sofie f. 17.10.1877 d. 1943, gift med Hans Grøtan, gårdbruket på Hårberg. Ekteskapet var barnløst.
 5. Hanna Karoline f. 28.1.1880 d. 26.3.1954, gift med Johan Haugteig (1865-?), bodde på Brekstad.
 6. Anton Edvard f. 5.10.1882, døde som liten.
 7. Anton Edvard f. 28.1.1885 d. 1948, gift med Julie Winther. De emigrerte til USA.
 8. Ovedie Severine f. 26.9.1888 d. 3.3.1953. Hun var gift i USA med Georg Rolseth fra Selbu.
 9. Johannes Severin f. 2.6.1892 d. 1951. Han emigrerte til USA og giftet seg der.

Johan Arnt Ovesen Haarberg (1871-1956) overtok i 1902 med kår til enka Sofie Olsdatter, dette var naboen som satt på Spengelstykket, b.nr.10 på Hårberg og familien er ført der.

Gården gikk så videre til hans sønn (Karl) Johan Haarberg (1903-1979), i 1951 og i 1958 ble jordstykket Nordre Trettenget kjøpt til. Karl Johan Haarberg kalte seg Johan Haarberg og var gift 27.10.1928 i Hemne med Karen Helgetun (1903-1975) fra tidligere Heim kommune i Sør-Trøndelag. Hun var datter av Ingeborg og Halvard Helgetun. Johan Haarberg var en flink spillemann, han kopierte slåtter etter oldefaren, som også var fiolspillemann foruten at han samlet slåtter fra Fosen og Inntrøndelag. Notene etter ham oppbevares i Yrjar Heimbygdslags arkiv. Ingeborg og Johan Haarberg fikk fem barn:

 1. Hallvard Helgetun f. 17.3.1929 døde 1.3.1978, gift i 1954 med Gunveig Olsen fra Fevåg, bosted Trondheim.
 2. John f. 4.8.1931, døde 3.9.2018, gift med Marit Andreassen fra Horg, bosted Alvdal senere Hovin. Tre barn Eva, Jorun Marlen og Katrine.
 3. Kåre f. 7.10.1934, døde 23.3.2020, gift med Inga Ophaim fra Odda, bosted Aurskog.
 4. Erling Inge f. 5.1.1939, neste eier og bruker.
 5. Olav f. 8.6.1941, døde 30.12.2021, begravet på Ørland kirkegård 11.1.2020, bosted Åfjord.

Erling Inge Haarberg (1939- ) overtok i 1973. Han er også eier av nabobruket, Spengelstykket, b.nr.10 på Hårberg. Han ble gift 23.6.1977 med Toril Stuenes (1949- ) fra Lykkebo på Innstrand. Foreldrene hennes, Hans og Bjørg Stuenes dreiv Innstrand Handel. Toril og Erling Haarberg har to barn:

 1. Kari Ingeborg f. 2.5.1978.
 2. Hans Eirik f. 19.10.1981.

Toril Haarberg hadde to barn i sitt første ekteskap:

 1. Brita Harriet f. 16.7.1969.
 2. Line Anita f. 24.8.1971.

Opplysninger om gården Trettenget og folka der, finnes i Ørlandsboka, bind II, side 135.


Åpningssiden for matrikkelgården Viklem
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag