kart av gården

Gården Utheim,
under matrikkelgården Viklem
G.nr. 68/8 og 13

foto av gården

foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården

Utheim er skyldsatt i 1893 fra prestegården med skyld 0,94 skyldmark.

Anton Bakken (1865-?) fra Dalebakken, sønn av mølleeieren, gift med Kristine Andresdatter (1863-1916) fra Austråttaune, var de første eierne av denne gården. Anton Bakken kjøpte først det som ble bnr. 8, i 1893, og senere den parten som ble bnr. 13 med navnet Blåleiret, i 1897.

Anton Bakken giftet seg andre gang med Dagny Nikoline Johansdatter (1896-?), hun var datter av hans bror Johan på Dalebakken. De fikk tre barn:

  1. Hanna Margrete, f. 11.12.1920, gift med Einar Døsvik på Døsvik.
  2. Nils, f. 6.4.1923 d. 1923.
  3. Anna Gurine f. 5.10.1924.

Baard Eidsaune (1862-1944) kjøpte bruket i 1934. Han var gift med Johanna Dorthea Nilsdatter (1862-1934). Johanna var søster av forrige eier. De hadde ett barn som døde tidlig. Reidar Jensen, fra en gård ved Eidsvatnet i Bjugn, var dreng. Johanna hadde nieser som bodde på gården.

Baard Eidsaune solgte gården i 1935 til Reidar Jenssen (1912-2001). Reidar Jenssen var gift med Margrethe Aas (1919-1982). Hun var datter av læreren og klokkeren i bygda, Leiv Aas. De fikk fire barn:

  1. Ingjerd f. 2.6.1942, gift med Bjørnar Engan, bosted Stjørdal.
  2. Leiv Aas f. 22.7.1944, døde 14.2.2023, gift med Jorun Lunda, bosted Ski, tre barn, Gunnhild, Ranveig og Synnøve.
  3. Jardbjørg f. 14.6.1947, gift med Jan Andreassen, bosted Kongsvinger.
  4. Anne f. 4.2.1955, gift med Ivar Withammer, bosted Trondheim.

Det står to våningshus på eiendommen. Det eldste er bygget i 1892, det yngste i 1949 av flyplassplank. Driftsbygningene er fra 1892 og 1921. Husdyrholdet ble avsluttet i 1982. Arealet er på ca. 150 da og ble solgt til b.nr. 12 i 2002. Bygningene ble fradelt og gitt eget bruksnummer. Bygningene omkranser tunet på tradisjonelt vis med fjøset som livd mot vest og nord. Det eldste våningshuset ble revet i 2021, sammen med noe av låven. Nytt våningshus oppføres i 2022 på samme tomt.

Opplysninger om Utheim og personene der finnes i Ørlandsboka, bind II, side 140.


Åpningssiden for matrikkelgården Viklem
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag