kart av stedet

Strandsitterstua Vipetangen,
på eiendommen Republikken, Ørland meieri,
under matrikkelgården Viklem.
På g.nr. 68/10.

foto av ender

kart av stedet
Foto av Elen Trettenget
maleri av huset
foto av huset
foto av ender

Dette var det som kan kalles ei strandsitterstue. Strandsitter brukes i historiske dokumenter om personer og hushold som ikke eier eller disponerer matrikulert jord. Begrepet brukes om folk som har hus på ei tomt de ikke eier, og som tilhører andre. Strandsitteren var verken gårdbruker eller byborger, og dette var opprinnelig trolig en nedlatende betegnelse. Vi kjenner også begrepet oppsitter om denne boformen eller ha håndgitt tomt.

Jacob Sofus Trettenget (1875-1943) bodde i ei lita stue nedafor Ørland meieri fram til 1935. Stedet der stua sto er av familien omtalt som Vipetangen og det samme navnet er observert på et eldre kart av området ved meieriet. I folketellinga i 1910 er stedet kalt Hundøra. Han giftet seg 29.12.1897 med Elen Jørgine Johannesdatter Blomseth (1876-1946) som datter av husmann Johannes Rasmussen fra Værran. I 1900 bor familien sammen med hans foreldre og søsken på Trettenget, men i 1910 har de flyttet hit. De fikk ti barn:

  1. Johan Arnt Meier f. 25.09.1897, gift med Borghild Berg fra Leka, de fikk fire barn.
  2. Alvilde Sofie f. 07.05.1899, gift med Trygve Kjeldsberg, de fikk tre barn.
  3. Julie Elise f. 24.02.1901, døde 21.7.1902.
  4. Julie Edvarda f. 23.04.1903, døde i 1919.
  5. Hjørdis Elfrida f. 26.06.1905, gift med Trygve Albrigtsen (Albretsen), ingen barn.
  6. Harald Kristian f. 13.05.1908.
  7. Astrid Lovise f. 17.2.1912, gift med (Norvald) Walter Kirkbak f. 8.7.1907, bosted Våttahaug på Hovde i Ørland.
  8. Sverre Johannes f. 6.4.1914, d. 11.3.1915 av kighoste.
  9. Sverre Johannes f. 19.3.1916, eier av Innstrand.
  10. i.Ester Kristine f. 5.1.1921, gift i 1941 med Finn Eidem f. 30.9.1918. De er foreldre til neste eier av huset på Haugaflata

Jacob Sofus Trettenget kom fra Trettenget på Viklem. Han var oppført som fisker og gårdsarbeider ved de første fødslene. De har flyttet til Brekstad da Harald Kristian blir døpt. Han arbeidet ved Ørland meieri som røkter i grisehuset. Det var mysa fra ostproduksjonen ved meieriet som var for til grisene. Myse er rik på proteiner, men flesket på slike griser ble sagt var mindre egnet til steking, det skulle være løsere. Ved stua ligger en færing, kan vi se på maleriet, med den skysset Jacob Trettenget folk over fjorden. Han kunne ro dem til Hasselvika/Fevåg-området. Skulle en krysse fjorden til Mølnbukta tok en helst skyss fra Bakken eller Beian.

I 1935 bygde Jacob Trettenget bolig på grunn fra Brekstad gård. Den tomta ble matikulert som g.nr. 67/50 og fikk navnet Haugaflata og de flyttet dit.

Opplysninger om Vipetangen finnes ikke i Ørlandsboka, bind II.


Åpningssiden for matrikkelgården Viklem
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag