kart av gården

Gården Prestland,
under matrikkelgården Viklem.
G.nr. 68/14.

foto av gården

foto av gården
foto av gården
foto av gården
Gården Prestland i 1952.
foto av familien på gården

Dette bruket ble skyldsatt i 1897 fra prestegården med skyld 0.34 skyldmark, arealet er på 28 daa dyrket mark. Første eier var Paul Eidsaune (1854-1923) fram til 1905. Han eide også Brubakken.

Deretter finner vi Kristoffer Hansen Winter her mellom 1905 og 1930. Han fikk fradelt et jordstykke fra Biskopvoll, Solstrand. Begge eiendommene ble solgt på tvangsauksjon i 1930. Kristoffer Hansen Winther (1855-?) kom fra Stjørna, var gift med Anne Kristine Jakobsdatter (1864-?) fra Nes. De fikk fire barn:

  1. Karl Sofus f. 19.9.1889.
  2. Aksel Kristian f. 30.7.1896.
  3. Ingrid Hermanda f. 4.2.1899.
  4. Sigmund Valdemar f. 9.12.1906, gift med Sara Kalvaa. de overtok plassen Rabben på Kalvå i 1936.

Kristoffer Winther var bygningssnekker.

Kristian Størseth kjøpte eiendommen, men han solgte videre til Odd Winther som satt her fra 1936 til 1940. Kristian Størseth eide også Biskopvoll.

Johannes Fagervold (1926- ) overtok Prestland i 1940. Han giftet seg med Oddny Synnøve Kotte (1928-2002) fra Uthaug, de fikk to barn:

  1. Inger Johanne f. 1.11.1952, bosted Ålesund.
  2. Jan-Oddbjørn f. 11.9.1956, bosted Trondheim.

I krigstida var besetningen hest og 5 kyr, 1957 var siste året det var husdyr på bruket. Driftsbygningen ble bygd like før krigen. Nytt våningshus ble bygget i 1970.

Opplysninger om Prestland finnes i Ørlandsboka, bind II, side 142.


Åpningssiden for matrikkelgården Viklem
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag