foto av tunet på gården

Gården Flatnes,
under matrikkelgården Viklem
G.nr. 68/20.


kart av tunet på gården

Tunet til denne gården lå på Viklem, omlag der ny meieriskole og nybygget til Ørland Sparebank senere ble bygd. Meieriskolen ble, etter nedleggelsen, omgjort til Fosen næringshage, på tomta til Ørland Sparebank lå tidligere bestyrerboligen til meieriet. Jorda på Flatnes ble solgt til meieriet, bare en liten huk ble igjen og der ble et nytt bolighus reist i 1939. Tomta fikk bruksnummer 66 med navnet Huken. Fotografiet av Huken, over til venstre, er hentet fra bokverket Norges bebyggelse. Det lå to gårdsbruk her, side om side, og de hadde fellesnavnet Viklemsbakken. Bruket som lå lengst syd hadde det offisielle navnet Bakken med bruksnummer 21.

Gården Flatnes var på 76 da og 48 da av dette var dyrka. De fødde 3 kyr og noen sauer. De sådde 2 tønner korn og satte 4-5 tønner poteter. Fra 1899 hørte b.nr. 24 Sommerkvile med til eiendommen.

Vi siterer som vanlig fra Ørlandsboka, og der står det at bruket opprinnelig var en husmannsplass for den ble skyldsatt fra prestegården i 1897. Det var Sivert Haftorsen (1807-1877) fra Orkdal som var husmannen. Han var gift med Olava Hansdatter (1816-?) fra løpenummer 106 på Grande, løpenummeret ser ut til å inngå i de senere bruksnumrer 6 og 8 på Grande. Hun ble brukets første eier. Olava og Sivert fikk ingen barn.

Marit Olsdatter Viklem (1850-?) overtok via testament i 1904. Hun var gift 29.4.1884 med Jens Andreas Pedersen (1858-1892) fra Bjugn. Jens Pedersen bleiv på sjøen ved Brekstad. De hadde tre barn:

  1. Sivert Olai f. 13.3.1885, neste eier.
  2. Jonetta Marie f. 5.6.1887 d. 16.9.1889.
  3. Jonetta Marie f. 8.10.1890.

Sivert Wiklem (1885-1952) overtok gården i 1924. Han ble gift 27.10.1905 med Sofie Eline Olsen (1882-1961) fra Frøya. De fikk ett barn:

  1. Jens Andreas f. 27.4.1906, neste eier.

Jens Andreas Lie Wiklem (1906-1981) overtok etter faren i 1951. Han var gift med Ingeborg Anna Grande (1900-1976) fra Markagården på Grande. De fikk fire barn i ekteskapet:

  1. Synnøve f. 12.10.1930, gift med Arve Hjalmar Forsethlund.
  2. Marit f. 5.11.1931, gift med Inge Hegvik (1928-2011) fra Hovde.
  3. Anne Valborg f. 20.10.1935, gift med Kåre Jensen.
  4. Jorunn Irene f. 23.1.1942, gift med Finn Arne Jocobsen.

Ingeborg Anna Grande hadde ei datter før ekteskapet med dampskipsfører Oskar Waldemar Haugan (1898-?) fra Kristiansund:

  1. Inger Johanne Haugan f. 3.11.1923 d. 8.7.2016, gift med Alf Kato Rønne. Hun vaks opp sammen med familien på Viklemsbakken.

Jens Wiklem arbeidet i forsvaret, på Ørland flyplass og ved Austrått fort. På flyplassen laget han mat til vakthundene på stasjonen og ved Lerbern. Det var stabburet på gårdsbruket Flaten (70/18), eid av Olaf Høybakken før bebyggelsen på dette bruket ble fjernet i forbindelse med flyplassutbyggingen, som etter flytting til området "Nord" på flyplassen ble omgjort til "hundekjøkken".

Opplysninger om gården Flatnes finnes i Ørlandsboka, bind II, side 147.


Åpningssiden for matrikkelgården Viklem
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag