kart av gården

Gården Solvoll,
under matrikkelgården Viklem
G.nr. 68/29.


foto av gården

Gården Solvoll ble utelatt i Ørlandsboka bind II. Inntil videre mangler vi opplysningene om opphavet til dette bruket.

Gården lå, som prikken på kartet viser i den sydligste delen av flyplassen. Da tyskerne anla flyplass, ble 3 da benyttet til betongplate. I 1953 eksproprierte staten hele gården og de resterende 23 da ble da tatt. Eieren i 1953 var Birger Solvold. Foruten sin egen jord forpaktet han to parseller av Cicielie Tyskø, g.nr. 69/5 og 69/28. På eiendommen sto våningshus på 55 kvadratmeter og driftsbygning på 99 kvadratmeter, ifølge taksten ved ekspropriasjonen i 1953.

I folketellinga for 1910 finner vi her gårdbruker Iver Andreas Vik f. 16.4.1864 med kone og tre barn. Han er sønn av Niels Knudsen Wiig og Lorentze Larsdatter på Hommelaunet i Ørland og kona Inga Sofie Jakobsdatter Vik f. 28.4.1876 er datter av Jakob Andreas Olsen fra Brekstad f. 1855 og Marie Olsdatter f. 10.11.1843 på Melskardet på Storfosna i Ørland, Marie og Jakob (Vik) var gift 11.5.1875 og var husmannsfolk på løpenummer 122, et sted på matrikkelgården Vik. Iver Andreas Vik hadde vært en tur i Visconsin, USA, og arbeidet som gårdsarbeider, står det i folketellinga. Barna var:

 1. Marie Lorentze f. 3.4.1902 d. 26.11.1975, gift med Karl Halvorsen (1896-1960) fra Garten, g.nr. 61/1.
 2. Hanna Margrethe f. 28.9.1904 d. 6.3.1967, gift med Arne Dueskar (1903-1970), 3 barn.
 3. Ivarna Sofie f. 9.12.1908, gift i 1928 med Kåre Endresen (1907-1993), 6 barn.
 4. Birger f. 1.5.1913 d. 25.3.1988, neste eier.
 5. Julie Nilsine f. 27.12.1914, hun døde ung.
 6. Johan f. 9.8.1917.

Birger Solvold ble eier av gården etter faren. Han giftet seg med Gunnvor Utstrand f. 24.8.1912 d. 11.7.1978. Hun var datter av Inga Karoline Knutsen f. 1880 død 1928 og Johan Arnt Johansen Utstrand f. 1875 død 1956. fra Hårberg. Gunnvor og Birger Solvold fikk fem barn:

 1. Synnøve f. 18.9.1941, gift med Johan Fossmo fra Lånke.
 2. Inge Johan f. 9.11.1942, gift med Asbjørg Sund fra Trofors Nordland.
 3. Bjørn Gunnar f. 13.3.1944 (døde 2001) gift med May Sylvi Edvardsen fra Trondheim.
 4. Marie f. 11.11.1946, ugift.
 5. Helge f. 7.9.1948, gift med Sissel Beate Røstum fra Stjørdal.

Birger Solvold hadde før giftemålet ei datter med Tonny Ørstrand f. 25.5.1913:

 1. Borgny f. 10.7.1934, gift Enger.

Familien flyttet til Nord-Trøndelag etter krigen og kjøpte gårdsbruket Vestre Bergsvedjan, gnr.147, bnr 11. Birger Solvold fikk skjøte på eiendommen i Lånke 3.8.1954. (Kilde: Hans barnebarn Sissel og Hilde Solvold.)

Opplysninger om Solvoll, og personene som bodde her, finnes ikke i Ørlandsboka, bind II.


Åpningssiden for matrikkelgården Viklem
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag