kart av gården

Gården Breiosen
under matrikkelgården Viklem
G.nr. 68/33.

foto av gården

foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården

Denne familien hadde gårdsbygningene på Indre Brekstad, i det som i dag er Brekstad sentrum. Utbygging på og omkring gården gjorde landbruksdrift umulig. De hadde to teiger på matrikkelgården Viklem og etter at fjøset på Indre Brekstad brant ned i 1967, flyttet de gården hit. I 1968 ble nytt fjøs bygd på Breiosen, nytt våningshus samme sted i 1971. Besetningen i 1987 oppgis til 20 kyr og 40 ungdyr.

Parsellen Breiosen ble skyldsatt i 1906 fra prestegården. Arnt Chr. Lund var kjøperen. En fradelt parsell, Øverland ble kjøpt tilbake av samme mann i 1923.

Arne Arntsen Lund (1896-1963) overtok etter faren i 1934. Han var gift med Inga Anette Otterholm (1902-1981) fra Veidholmen. De fikk tre barn:

  1. Arnfinn f. 9.3.1926 d. 9.5.2015, neste eier.
  2. Sofie f. 30.3.1930, gift med bosted Volda.
  3. Margrethe f. 17.11.1932, gift med Robert Wold, bosted Brekstad.

Arnfinn Lund (1926-2015) overtok eiendommen etter faren i 1963. Gift med Sigfrid Wiklem (1930-2016) fra Marieng/Prestbakken på Viklem. De fikk tre barn:

  1. Arnt Olav f. 5.6.1950, lærer, neste eier.
  2. Inger Marie f. 14.10.1952, gift med Knut Sørgård, bosted Trondheim.
  3. Svein Arne f. 10.5.1963, bosted Ervika.

Opplysninger om gården Breiosen er i Ørlandsboka, nevnt under Indre Brekstad, bind II, side 84.


Åpningssiden for matrikkelgården Viklem
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag