kart av gården

Gården Søndre Skolstu,
under matrikkelgården Viklem
G.nr. 68/45.

foto av gården

foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
Margit Høyvik malte gården i 1987.
foto av gården
På denne tomta er bygget et forretningsbygg i 2002.

Her må vi gjengi det som Inge Rian skriver i Ørlandsboka om Skolstu.

"På Skolstu ser det ut til at bebyggelsen er betydelig eldre enn husmannsplassen. Navnet kommer av det huset som i sin tid ble bygd for undervisning og overhøring av konfirmanter og allmue etter kirketid på søndagene. I de åbotsforretningene som ble utført ved hvert presteskifte, er skolen nevnt i alle fall så tidlig som i 1755. Da bodde sokneprest Barhows enke der, og det opplyses at huset fikk nytt tak det siste året Barhow levde, det vil si 1754. Huset er rett og slett kalt Skolen. Det hørte med til den delen av prestegårdsbebyggelsen som presten skulle vedlikeholde. I en tilsvarende åbotsforretning fra 1741 er huset ikke nevnt."

Lars Andersen (1762-1837) er plassert her på Viklemsbakken. Han giftet seg med Martha Ellingsdatter (1780-1869) fra Stjørna. De fikk to barn:

 1. Andreas, 1805-1890, neste bruker.
 2. Ingeborg Margrethe, 1807-1834, gift med Omfred Jakobsen Lund på Bakken.

Andreas Larsen (1805-1890) giftet seg 4.9.1825 med Lorentse Lorentsdatter (1805-1889) fra Røstad. De fikk åtte barn:

 1. Marta f. 24.9.1825, hun druknet i 1855.
 2. Ellen f. 16.4.1828, gift med Johannes Olsen fra Vardal, brukere av Hårberg.
 3. Kristianna f. 11.4.1831, gift 1857 med Fredrik Jonsen på Rønne.
 4. Birgitte f. 4.8.1834, døde i kopper 23.11.1834.
 5. Lars f. 1.2.1836, sjømann, gift 1874 med Grete Sofie Andreasdatter fra Bjugn.
 6. Ingeborg Margrete f. 28.3.1839.
 7. Andreas f. 16.9.1841, døde 21.5.1925 av kreft. Han var fraskilt og foruten fotograf var han snekker. Han omtaltes som «Graffen».
 8. Karl Petter f. 18.6.1845.

Jon Martin Jensen Viklem (1863-?) fra Uthaug overtok festeseddel på plassen av 1892, og han ble senere første sjøleier av gården og et utmarksstykke på 30 mål med skjøte fra Den kongelige Norske Regjerings Kirke- og Undervisningsdepartement i kongelig reselusjon av 12. april 1918. Kjøpesummen var 6.500 kroner. Gården fikk en skyld på 1,75 skyldmark. Departementet satte mange vilkår for salget og i post 15 står: "På parsellen må ikke foregå kafevirksomhet eller noen handel med eller utskjenking av berusende drikke, likesom avholdelse av offentlige forsamlinger eller forlystelser sammesteds er forbudt". Martin Viklem ble gift i 1890 med Elisabeth Olsdatter (1855-?) fra Rissa. De fikk fem barn:

 1. Johanna f. 1887.
 2. Alfred Kristian f. 21.9.1890.
 3. Anton f. 30.12.1893 d. 21.6.1897 av hjernebetennelse.
 4. Margrete Elisabet f. 31.8.1896.
 5. Karoline Ovedie f. 4.2.1900.

Ole T. Bjerkestrand (1886-1969) fra Halsa kjøpte bruket i 1933. Han gikk Romsdals Amts Landbrugsskole og var gårdsbestyrer på Gråkalbanens eiendommer Lian og Solem før han kom til Ørland. Ole T. Bjerkestrand var gift med Lydia Myraas (1892-1975) fra Skogn. De fikk seks barn.

 1. Toralf f. 1913 d. 1922.
 2. Ingeborg f. 1915 d. 1918.
 3. Asbjørg f. 17.12.1918 d. 18.10.1935.
 4. Ivar f. 28.5.1921, neste eier.
 5. Ingebjørg f. 19.5.1924 d. 7.11.1992, gift med Livar Fridtjov Brandvik, f. 7.4.1919 d. 22.7.2004, fra Grande, begge var frisører.
 6. Bergliot f. 2.4.1929, gift med John Hovde fra Trettenget, bor i Trondheim.

Ivar Bjerkestrand (1921-1992) overtok bruket i 1978. Han var gift med Inga Reidun Amundsen (1925- ) fra Meldal. De fikk seks barn:

 1. Rigmor Laila f. 14.1.1945 d. 7.7.1945.
 2. Rigmor Laila f. 21.7.1946, gift 1967 med Svein Rø fra Trondheim, de er skilt, hun har bosted på Brekstad.
 3. Terje Olav f. 23.6.1949 døde 14.9.2020, begr. 25.9.2020 fra Ørland kirke. Gift med Astrid Ratdal fra Bjugn, er skilt, tre barn.
 4. Idar f. 21.5.1952 d. 10.1.1999, gift med Bente Fånes fra Meråker.
 5. Ola f. 13.11.1954, gift med Beate Sørensen fra Ørland.
 6. Kari f. 10.8.1964, gift med Torbjørn Brandtsegg fra Steinkjer.

Ivar Bjerkestrand bygde ny villa på tomten i 1947.

Ytterdøra og ei mellomdør fra denne første skolestua på Ørland ligger i samlingen til Yrjar Heimbygdslag. De to dørene ble reddet av daværende sorenskriver i Fosen, og fødselshjelper til heimbygdslaget, Einride Einarson. Se samlingen av bygningsdeler. Senere er syv nye gjenstander plassert i magasinet, de har alle en tilknytning til denne gården.

Opplysninger om Søndre Skolstu finnes i Ørlandsboka, bind II, side 153.


Åpningssiden for matrikkelgården Viklem
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag