kart av gården

Gården Slette,
under matrikkelgården Viklem
G.nr. 68/48.


foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården

På denne gården satt husmenn inntil plassen ble skyldsatt og solgt i 1918.

Vi begynner med Iver Olsen (1772-1847) som var gift med Ane Jokumsdatter (1775-1843) fra Trettenget. De fikk sju barn:

 1. Ane Lisbet f. 12.1.1800, gift 1824 med Jon Pedersen på Hummelaunet på Vik.
 2. Karen Kristine f. 25.4.1803.
 3. Ellen.
 4. Lovise.
 5. Ole f. 13.10.1810, druknet 1829 sammen med svogeren Jon Pedersen.
 6. Johanna som døde som liten.
 7. Johanna f. 7.11.1816.

Neste husmann var Ole Olsen (1815-1905) fra Orkdal. Han ble gift 24.7.2843 med Jonetta Hansdatter (1821-1859). De fikk sju barn:

 1. Hans Ulrik f. 19.11.1843 d. 27.2.1847 i strupehoste.
 2. Marit f. 17.2.1846 d. 11.7.1849.
 3. Hans Ulrik f. 19.7.1848 d. 1.6.1849.
 4. Marit f. 7.6.1850 gift 1884 med Jens Andreas Pedersen.
 5. Johanna f. 18.7.1852 d. 27.9.1852.
 6. Ole f. 18.7.1852, døde ugift 18.5.1874.
 7. Dødfødt sønn 31.12.1859.

Ole Olsen giftet seg andre gang med Gurine Marie Jonsdatter (1825-1905). De fikk ingen barn. Hennes sønn Lars Isaksen (1858-1892) overtok etter Ole Olsen. Lars Isaksen var gift med Marie Petronelle Johansdatter (1850-?) fra Agdenes, de fikk sju barn. Sønnen Ole ble neste bruker og første sjøleier, barna var:

 1. Gusta Oline f. 26.10.1877.
 2. Losentse Marie f. 15.4.1879.
 3. Johan Arnt f. 5.4.1881.
 4. Ole f. 5.2.1883, brukets første sjøleier.
 5. Jakob Meier f. 19.1.1885.
 6. Karen Margrethe f. 21.1.1888, døde samme dag.
 7. Karen Margrethe f. 17.2.1889.

Ole Larsen Wiklem (1883-1963) overtok i 1903. Gift med Johanna Røstad (1893-1936). De fikk seks barn:

 1. Gunvor f. 22.8.1919, gift med Leif Blæstervold i Meråker.
 2. Leif f. 19.8.1921, bosted Trondheim.
 3. Kåre f. 2.1.1924 d. 9.11.2008, bosted Ørland.
 4. Ole f. 3.6.1926 d. 8.4.2001, neste eier.
 5. Trygve f. 13.1.1929 d. 23.9.2007, bosted Oslo.
 6. Georg f. 8.9.1930, gift med Mildrid Bjørkvik f. 28.3.1937, døde 21.10.2023, de fikk to barn, Astrid Johanne f. 13.10.1955 og Gunnar f. 30.10.1959, eier fra 1982. Georg Slette var betjent i butikken «Brekstad sport».

Ole Slette (1926-2001) overtok i 1958. Han var ugift og overlot gården til sin nevø Gunnar Slette i 1982.

Gunnar Slette (1959- ) overtok gården i 1982. Han ble samboer med Gørild Ophaug som datter av Lilly (Grøtting) (1922-2010) og Petter Ophaug (1916-?), gårdbrukere i Ervika. De har ett barn:

 1. Nina f. 6.7.1984.

Gøril Ophaug hadde fra før datteren Hege f. 21.5.1980.

I 1949 hadde gården hest, 3 kyr og gris. De avlet korn og poteter. I 1957 ble arealet målt til 100 da og da hadde de 2 hester, 4 kyr, kalver, gris og høner.

Opplysninger om Slette finnes i Ørlandsboka, bind II, side 156.


Åpningssiden for matrikkelgården Viklem
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag