Yrjar Heimbygdslag

Gården Nyheim/Prestbakken til venstre. Bygningen til høyre er våningshuset på Marieng. I bygningen til venstre bodde Ove Wiklem og familien hans, til høyre huset som huset sønnen Ole og hans familie.


Foto av gården

Foto: Fjellanger Widerøe AS - 1961


Åpningssiden for matrikkelgården Viklem
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag