Yrjar Heimbygdslag

Gravsteinen på grava til kunstnerekteparet Hannah og Hans Ryggen. De valgte selv ut denne natursteinen til sitt gravminne. Steinen har en fure som et skjevt kors. Før et kongebesøk på Ørland ble et messingskilt festet til steinen og det dekker det opprinnelige nakne minnesmerket. De storblomstrede valmuene som var plantet ved steinen, slik som bildet viser, ble av noen publikumere oppfattet som ugress og derfor fjernet. Valmuene var Hans Ryggens hovedmotiv i mange av hans malerier. Slik er deres personlige gravminne forandret til noe helt annet enn det ekteparet ville ha og har ved det mistet noe vesentlig av sin verdighet.


Foto av kirken

Foto: Ivar Hopen


Åpningssiden for matrikkelgården Viklem
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag