foto fra kirken

Ørland kirke

foto fra kirken

foto fra kirken foto fra kirken foto fra kirken
foto fra kirken
foto fra kirken
foto fra kirken
foto fra kirken
foto fra kirken

Dette er hovedkirka i Ørland kommune. Kirkestedet er gammelt, og den eldste delen av kirka er fra 1300-tallet. Det er mulig at kirka før det lå på Vik. På Uthaug har det også vært kirke, og flatgraver er funnet på begge stedene. Kirka på Uthaug nevnes bare en gang og et vandresagn forteller at da kirka på Uthaug skulle bygges opp igjen, ble materialene hentet ei mørk natt og kjørt til Viklem - eller var det fra Vik, og slik ble plassen på Viklem valgt.

Avdekket jordfunn av store stolpehus på Reksterberg byggefelt og den store haugen ved kirka, vitner om et maktsenter her i gammel tid.

Kirka er bygd av jordstein med marmor i hjørnene. Storm og ild har ødelagt kirka, men trolig står kirka slik den har vært i flere hundre år. Koret kan ha vært delt fra kirkerommet med en steinvegg som senere er fjernet og vinduene er også gjort større. Kirkegården omkranser kirka.

Alt trevirke brant opp i februar 1854, først to år senere var kirka igjen klar til å tas i bruk. Det første orgelet, av i alt 3, kom i 1882. Det gamle orgelet ble like før utskiftningen i 1925 omtalt som "en skam for bygden". Det nåværende orgel kom i 1972, bygd opp av 6 stemmer fra det gamle orgelet og 7 andre brukte stemmer som fabrikken hadde liggende. I 1992 ble en lydkassett med orgelmusikk fra Ørland kirke solgt til inntekt for arbeidet med å skaffe pipeorgeler til Storfosna kapell og til Austrått kapell. Første melodi på side B, i seksjonen "norsk orgelmusikk", kan du høre her. Den er 1:55 lang, en mp3-fil på 455 KB, Jesus Frelser, vi er her, av Egil Hovland, f. 1924. Organist Bernt Gjelvold.

Klikk her for en bildekavalkade fra Ørland kirke.

Opplysninger om prestene i Ørland finnes i Ørlandsboka, bind II, fra side 103.


Åpningssiden for matrikkelgården Viklem
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag