kart av gården

Gården Hårberg,
under matrikkelgården Hårberg.
G.nr. 69/3.


foto av gården
foto av gården
kart av gården

Her står vi ovenfor eierskifter og denne fremstillingen like gjerne kan være litt feil eller nesten rett. Vi skal prøve å følge Inge Rians oppsett fra Ørlandsboka bind II.

Det bruket som ble bruksnummer 3, ble skyldsatt som løpenummer 121 c i 1866 med skyld 0,85 skyldmark. Bruket kunne i årene 1865 og 1875 ha hest, 3-4 kyr, opp til 8 sauer og gris. De sådde 2 tønner korn og satte 3-4 tønner poteter. I 1949 var de oppe i 2 hester, 3 kyr og 2 ungdyr samt 40 høns. Ett tun lå på nordsiden av Kleivhaugen, litt vestafor veikrysset til Underhaugsveien, et annet vest for Kleivhaugen.

Søren Enevoldsen (1812-1902) var den første eieren. Han kom fra Leinstrand til Ørland i 1839 som baker hos Dahl i Beian og ble deretter husmann på Hårberg. Han var i tillegg skomaker. Søren Enevoldsen giftet seg i 1841 med Karen Jonsdatter (1812-1875) som datter av Jon Guttormsen på Byskhaugen. De fikk to barn:

 1. Johan Arnt f. 20.10.1839, neste eier.
 2. Ellen Kristine f. 23.6.1842, gift med Nils Matiassen på Nystykket på Grande.

Søren Enevoldsen giftet seg andre gang i 1876 med Sofie Jonsdatter (1831-?) som datter av Jon Eriksen på Innstrand. De fikk ingen barn.

Johan Arnt Sørensen (1839-1906) overtok bruket etter faren alt i 1868, gift i 1867 med Maren Anna Jakobsdatter (1843-1894) som datter av Jakob Olsen i Hemne. De fikk fem barn:

 1. Kristine Dorotea f. 26.9.1868.
 2. Sofie f. 2.6.1870.
 3. Anton f. 9.10.1872, døde ugift i tæring 4.3.1894.
 4. Kristian f. 5.10.1875.
 5. Jakob f. 16.4.1878.

Johan Arnt Sørensen giftet seg andre gang i 1895 med Anne Margrete Antonsdatter (1865-?) som datter av Anton Andersen i Musdalen i Agdenes. Hun fikk skifteheimel på bruket i 1907. De fikk fem barn:

 1. Maren Anna f. 21.3.1896.
 2. Johanna Marie f. 11.4.1898, gift med Martin K. Solli og eiere av Hovsvangen.
 3. Ludvig Alfred f. 20.7.1901.
 4. Karl Johan f. 30.10.1903.
 5. Arne f. 6.10.1905, dro til Amerika i 1925.

Hans Ludvig Jørgensen Grøtan (1859-?) kjøpte bruket i 1915. Han kom fra Grøtan og var gift i 1906 med Johanna Sofie Johannesdatter (1887-?) som datter av Johannes Ingebrigtsen på Trettenget. Ekteskapet var barnløst. Gården var kalt Hansagården etter denne Hans Grøtan.

Johan Arnt Utstrand (1875-?) kom fra Utstrand som sønn av husmann Johan Larsen (1849-?) og Marta Andersdatter (1843-?). Han giftet seg med Inga Karoline Knudsen (1880-1928) fra Triangelen. De fikk seks barn:

 1. Julie Ingeborg f. 3.8.1900.
 2. Georg f. 21.4.1902, gift med Gjertru Margrete Løkra fra Rønne. De bodde i Trondheim, han døde i 1949, hun i 1983.
 3. Haldis Amalie f. 13.8.1904, gift med Ivar Solberg.
 4. Klara Johanne f. 11.3.1907, gift med Alfred Lillemo.
 5. Gunvor f. 24.8.1912, gift med Birger Iversen Solvold på Solvoll.
 6. Jan f. 29.1.1915, d. 19.8.1992, neste eier.

Johan Arnt Utstrand overtok også eiendommene til svigerfaren i 1914 og de bodde på Triangelen. Da tyskerne overtok Triangelen i 1942 kjøpte Johan Arnt Utstrand bruksnummer 3 og bygde opp nye bygninger på Hansagården. Johan Utstrand dreiv som skredder, men mistet etter hvert synet og ble pleietrengende.

Jan Utstrand (1915-1992) overtok farens eiendommer i 1936 og 1943. Han var gift med Anne Margrete Skogen (1917-?) fra Opphaug. De fikk seks barn:

 1. Jon Inge f. 24.9.1942, gift med Inger Lise Brataas (1948-2014), to barn.
 2. Roar f. 2.7.1944 d. 14.12.2016, gift, tre barn, bosted Ørsta.
 3. Tore f. 2.7.1944 d. 1989, gift med Eli Dyrnes, to barn.
 4. Vigdis f. 14.7.1946, gift med Lars Ulseth, 3 døtre.
 5. Arild f. 29.4.1949, gift med Ingjerd Fosshaug, 2 barn- Endre og Eva, bosted Levanger, døde 3.10.2022.
 6. Rolf f. 18.7.1956.

Da staten bygde flyplassen etter krigen ble bruksnummer 3 liggende på dette arealet og bruket måtte fraflyttes, familien bosatte seg i en villa nord for Kleivhaugen. Det må nevnes at da tyskerne sprengte ut Kleivhaugen, ble massene brukt til veifylling fra Spengelstykket og et stykke mot hovedporten på Ørland hovedflystasjon, foruten et nytt veistykke på matrikkelgården Vik. Da Felleskjøpet på Brekstad ble bygget, ble mye av denne fyllmassen kjørt dit til fylling i fjæra, til tomt for bygget.

Opplysninger om gården Hårberg finnes i Ørlandsboka, bind II, side 176.


Åpningssiden for matrikkelgården Hårberg
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag