kart av gården

Gården Hårberg,
under matrikkelgården Hårberg.
G.nr. 69/5.


kart av gården
kart av gården

Gården Hårberg besto til slutt av to parseller som ble slått sammen i 1878, det var løpenummer 122 d og b.nr.5. Løpenummer 122 d var skyldsatt i 1854 fra b.nr. 9 med skyld 9 marklag eller 0,85 skyldmark. Arealet var på 25 da myrjord på leirgrunn. Beliggenheten av bygningene er ukjent for oss. Kartet over viser omtrentlig plassering av b.nr. 5.

Johannes Olsen (1821-?) fra Bjugstad i Vardal i Hedmark var eier fra 1854 til 1858. Han var gift 13.5.1851 med Ellen Andreasdatter (1828-?) fra Skolstu. De fikk åtte barn:

  1. Marta Ludvika f. 23.8.1851.
  2. Andreas f. 25.1.1854, gift 1880 med Brit Nilsdatter fra Stangvik.
  3. Ole Martin f. 29.5.1856.
  4. Kristianne Fredrikke f. 10.10.1858.
  5. Martin f. 1862.
  6. Ludvik f. 1864.
  7. Peder Gunerius f. 14.10.1866.
  8. Klara Petra f. 20.9.1868.

Johannes Olsen solgte til Mikal Olsen fra Brekstad i 1858. familien flyttet for ei kort stund til Vardal, men kom tilbake som husmannsfolk på Spengelstykket.

Mikal Olsen eide bruket fra 1858 til 1877. Da overtok sønnen Petter som også eide b.nr. 5. Året etter ble brukene føyd sammen til ett bruk. Mikal Olsen finner vi på Nedre Brekstad.

Bruket fødde i 1865 1 hest og 2 kyr, dette økte i 1875 til hest og 3 kyr, 4 sauer og gris.

Den andre halvdelen var bruket Hårberg, skyldsatt i 1877 fra b.nr. 4. Her har det vært tre eiere:

Petter Mikalsen (1840-1926) fra Nedre Brekstad fikk ett barn:

  1. Marie Valborg f. 21.10.1860. Mora var Maren Pedersdatter fra Røstad.

Marie Valborg Pettersen (1860-?) fikk også ett barn:

  1. Petra Mathilde f. 13.3.1886. Faren var Peder Jørgensen fra Uthaug.

Marie Valborg Pettersen (1860-?) ble eier av bruket i 1926. Petra Mathilde Pedersen (1886-?) overtok bruket i 1932. Hun gikk under navnet Mikalpetra. Hun døde uten livsarvinger.

Staten overtok 70 da i 1942 og kjøpte bruket i 1954.

Kartet til høyre viser innbyrdes plassering av bruksnumrene 36, 12 og 5, alle under Hårberg, gårdsnummer 69.

Opplysninger om gården Hårberg finnes i Ørlandsboka, bind II, side 191.


Åpningssiden for matrikkelgården Hårberg
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag