foto av gården

Gården Hårberg,
under matrikkelgården Hårberg.
G.nr. 69/9.

foto av gården

foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården

Løpenummer 122 ble delt i to like parter i 1838, mellom to brødre, Peder og Johan Arnt Arntsen (1805-1882). Den siste ble sittende med denne parten. Han giftet seg i 1833 med Synnøve Gabrielsdatter (1808-1833) fra Grande og de fikk sønnen Sivert (1833-1833), mor og barn døde.

Johan Arnt Arntsen giftet seg andre gang i 1836 med Johanna Johannesdatter (1817-1897) fra Hov. De fikk to sønner og yngste sønn Arnt Haarberg ble neste eier. Gården ble ved den anledning delt mellom brødrene, men ble senere føyd sammen igjen.Barna var:

 1. Johannes f. 25.4.1837, eier av b.nr. 11, fraskiltfarsgården i 1866.
 2. Arnt f. 9.4.1841, sjømann og neste eier.

Arnt Haarberg (1841-1898) overtok gården i 1866. Han var gift i 1875 med Oline Johansdatter (1854-1904), mora var fra Dalebru. De fikk tre barn:

 1. Johanna f. 17.11.1875.
 2. Johan Arnt f. 23.9.1877.
 3. Marie Kaspara f. 21.12.1885.

Brødrene Arnt og Johannes overtok bruket sammen i 1861 og foretok skylddeling i 1866, Bruket ble delt i to like parter, hver med skyld på 4,23 skyldmark. Det andre bruket fikk b.nr. 11.
Arnt Haarberg var også handelsmann, men gjorde det dårlig, han var konkurs i 1875 og i 1911, da måtte familien gå fra gården.

Peter Gotske Leth-Olsen (1881-1936) fra Oksvoll, gift med Elisabeth Lund Johansen (1880-?) fra Tarva, eide gården mellom 1911 og 1922. De hadde sju barn:

 1. Elfrida Johanne f. 6.9.1903. Hun var gift to ganger, andre gang med en norsk amerikaner i Seattle som het Rian. Hun bodde i Trondheim.
 2. Johan Arthur f. 23.9.1905.
 3. Harald f. 2.11.1907, gift med Mary Kleven. Han var lagerbetjent i Trondheim.
 4. Petter f. 7.10.1909, gift med Edel Augusta Olsen. Han var lagerbetjent i Trondheim.
 5. Kolbjørn Kristoffer f. 27.12.1912, gift med Idun Tingstad. Han var ansatt ved Distriktskomando Trøndelag i Trondheim.
 6. Ruth f. 23.2.1915, gift med Kolbjørn Bakke. Han var salgssjef for et trondheimsfirma.
 7. Aksel Valdemar f. 31.7.1893.

Familien solgte eiendommen i 1922. Elisabeth Olsen eide ei stund b.nr. 4 og 7 på Vik. Familien flyttet så til Trondheim. De solgte eiendommen til Arnt Haarberg (1914-?). Arnt Haarberg bodde i Bergen, var utdannet jurist og var overrettssakfører. han hadde forpaktere til å drive for seg. Han var gift med Ruth W. Jensen og de fikk to barn:

 1. Johan Arnt f. 1948.
 2. Thorvald f 1953.
foto av eiere

Johan J. Grande, som var forpakter, kjøpte i 1960 gården. Han kom fra b.nr. 15, som ligger på andre siden av veien. Johan Grande (1917-1974) var gift med Kjellrun Høybakken (1919-1994) fra Flaten på Vik. De fikk to barn og deres sønn Jostein Grande f. 1961, ble neste eier, barna var:

 1. Dagrun f. 7.5.1952, døde 7.11.2013, samboer med Arnt Rabban fra Rabban, to barn.
 2. Jostein f. 14.5.1961, gift med Karen Grønning, ett barn.
foto av gården

I 1957 oppgis arealet til 270 da dyrket mark. Besetningen var 3 hester, 22 kyr og 8 kalver, 2 griser og 60 høns.

Opplysninger om gården Hårberg finnes i Ørlandsboka, bind II, side 195.

flyfoto av gården

Åpningssiden for matrikkelgården Hårberg
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag