kart av gården

Gården Spengelstykket,
under matrikkelgården Hårberg.
G.nr. 69/10.

foto av gården

foto av skattebok
foto av Andrea Grande
Andrea
(1803-1898)
foto av Ove Jokumsen Hårberg
Ove Jokumsen Haarberg
(1842-1909)
foto av Johan, Kristine og Karl Hårberg
Johan, Kristine og Karl Haarberg
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården

Spengelstykket ble skyldsatt i 1838 fra bruksnummer 15. Navnet antyder en smal dyrka teig mellom to større, noe som harmonerer med grensene til denne gården.

Jokum Olsen (1809-1875) fra Trettenget ble første eier. Han var gift med Andrea Pedersdatter (1803-1898) fra Grande. De fikk ett barn som ble neste eier. Far til Jokum, Ole Jokumsen, var husmann på Trettenget og denne husmannsplassen overtok bror til Jokum, Ove Olsen Viklem (1823-1889) som var gift med Randi Larsdatter (1821-1884). Hvor denne husmannsplassen lå, er usikkert, men ettersom ekteparet døde barnløse og gårdsbebyggelsen ble testamentert til en sønnesønn av Ove Olsens bror, Ove Kristian Wiklem, og som ble første eier av Nyheim, kan vi anta at dette også var stedet hvor Jokum Olsen kom fra. Jokum Olsen var en flink spillemann. Han komponerte en del slåtter og notene etter ham er plassert i Yrjar Heimbygdslags arkiv. Tippoldebarnet Erling Haarberg forteller at Jokum spilte i hele Fosen, fra Aure i sør til Osen i nord. Han var også benyttet som spillemann mellom Leinstranda og Børsa. Han kunne ha en klarinettspiller sammen med seg.

Ove Jokumsen Haarberg (1841-1909) overtok gården. Han giftet seg med Elisabet Andersdatter (1837-1901) fra Melhus og de fikk tre barn:

 1. Anna f. 10.12.1868, gift 29.12.1896 i Ørland kirke med Nils Høva, meieribestyrer. Se foto av Anne Høva.
 2. Johan Arnt f. 12.1.1871, neste eier.
 3. Marta Jensine f. 4.6.1876 d. 7.7.1876.

I 1900 hadde de ei taus (budeie) som het Lina Nilsdatter. Hun var født 1880 på Nes i Bjugn. Av panteregisteret går det fram at ekteparet Høva også brukte en del av Spengelstykket, men neste eier overtok hele bruket.

Johan Arnt Ovesen Haarberg (1871-1956) overtok i 1910. Han var gift med Kristine Solbue (1871-1940) fra Grande. De fikk ti barn. Johan Arnt Haarberg var dessuten far til Helge Arnljot (1909-1978), mor var Helga Røstad. Barna i ekteskapet var:

 1. Olaf Johannes f. 1.8.1893 d. 26.5.1927, gift med Borghild Birkrem fra Bjerkreim.
 2. Elisabeth Adeleide f. 10.11.1895 d. 20.6.1914. Se foto av de tre eldste barna.
 3. Johanna Marie Lassen f. 8.1.1898 d. 20.7.1914, disse to døde i tæring.
 4. Andrea f. 22.5.1900 d. 9.2.1903 i skarlagensfeber.
 5. Johan Kristoffer f. 17.9.1902 d. 23.12.1902 i hjernehinnebetennelse.
 6. Karl Johan f. 30.10.1903 d. 1979, gift med Karen Helgetun fra Hemne, eide b.nr.4 og 36 på Viklem.
 7. Andrea f. 21.4.1906 d. 21.3.1986, gift 1932 med Hans Nilsen fra Uthaug.
 8. Anna Henriette f. 3.11.1908 d. 5.2.1977. Se foto av de fem yngste barna.
 9. Audun Solbue f. 21.10.1910, neste eier og bruker.
 10. Magnus f. 10.6.1913, gift 1939 med Alvhild Marie Klukstad fra Bjugn.

Johan Arnt Ovesen Haarberg kjøpte til nabogården Trettenget under Viklem, i 1902. Den gikk videre til sønnen Karl Johan Haarberg.

Audun Solbue Haarberg (1910-1984) overtok dette bruket i 1958, til gården hører en skogteig, kalt Lauvnes, i tidligere Stjørna kommune. Gift med Jonny Margrethe Olsen (1912-1998) fra Åfjord. De fikk to barn:

 1. Eli Kristin f. 13.4.1945, gift med Kåre Steen og bosatt i Trondheim.
 2. Elisabeth Marie f. 19.11.1947 d. 10.8.2011, gift med Hans Endresen fra Tingvoll og bosatt i Trondheim.

Jonny Margrethe Olsen hadde et barn fra før:

 1. Solbjørg Beate Rognerust f. 28.5.1935, gift med Thomas Rolseth f. 9.22.1936, d. 31.5.2013 fra Selbu, bosted Hårberg, to barn, Tone og Bente.

Jonny Haarberg satt i uskifte inntil naboen og nevøen av forrige eier, Erling Inge Haarberg (1939- ), ble eier av gården fra 1991. Han eier også Trettenget under Viklem. For familieopplysninger, se Trettenget.

I 1949 var besetninga til 3 hester, 14 storfe og de sådde bygg, havre, kveite og satte poteter. Etter 1974 har det ikke vært husdyr på bruket. I 2016 ble areal avgitt til boligbygging i Underhaugsveien, en vinkel til fjøset mot sør ble revet. Resten av fjøset ble revet i 2022.

foto av gården foto av gården
foto av begravelsesfølge foto av begravelsesfølge

Opplysninger om gården Spengelstykket finnes i Ørlandsboka, bind II, side 192.


Åpningssiden for matrikkelgården Hårberg
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag