kart av gården

Gården Steinsletta,
under matrikkelgården Hårberg.
G.nr. 69/12.


kart av gården
foto av gården
foto av Thomas Berre
kart av gården

Steinsletta ble skyldsatt i 1880 fra bruksnummer 11 med skyld 1.04 skyldmark. Dette var tidligere løpenummer 122 f.

Johannes Andersen (1830-?) fra Innherred ble første eier. Han var gift med Hanna Andersdatter (1831-?) fra Trondheim og de var eiere mellom 1880 og 1903.

Halvdan Johannes Berre (1885-1963) overtok bruket i 1903. Halvdan var født 9.8.1885 på Brettesnes i Vågan kommune i Lofoten som sønn av Jørgine og Thomas Berre.

Thomas Berre bodde ei kort stund på Hårberg omkring 1880. Han var født 6.11.1828 i Grong og døpt Thomas Cold 4.1.1829 som sønn av lottebruker Lars Taraldsen Bersmoe og hustru Christina Olsdatter. Han kjøpte seg jekt i 1875 og på en tur i Trondheimsfjorden rak han på land i Brekstadbukta i 1880. Thomas ble gift i Ørland kirke 7.10.1880 med Jørgine Gundersdatter f. 20.6.1858 som datter av Gunder Engelsen på Hårberg, mora var gift med Johannes Andreassen, de var husmannsfolk under l.nr. 125, senere b.nr. 2 på Vik. På dette tidspunkt kaller han seg Thomas Kold Berre. Før giftemålet hadde Thomas ei datter. Familien flyttet til Vågan i Lofoten og senere til Narvik hvor Thomas fikk arbeid på havna hos LKAB. De fikk to barn:

  1. Thorvald Julius f. 9.5.1881 på Hårberg. Han bodde på Vik ved konfirmasjonen 6.9.1896.
  2. Halvdan Johannes f. 9.8.1885 på Brettesnes. Han bodde på Hårberg ved konfirmasjonen 9.9.1900.

Halvdan Berre giftet seg 29.10.1906 med Anne Elisabeth Tørum (1878-1953) som datter av Johan Pedersen Tørum fra Nes i Fosna. De fikk fem barn:

  1. Hanna f. 11.5.1906, gift med Andreas Olsvik fra Oksvoll.
  2. Håkon f. 18.11.1907, gift med Johanne Grøttan, eiere av Vik.
  3. Thomas f. 8.1.1909, gift med Anne Grande, eiere av gårdsbruk på Hellem.
  4. Jørgine f. 5.4.1910, gift med Olav Nordtømme i Åfjord. Hun var utdannet meierske.
  5. Karen f. 25.4.1914, gift med Erling Andersen, bosted Oslo.

Anne Elisabeth hadde et barn fra før: Elisabeth f. 10.6.1898, datter av Petter Bakken på Oksvoll. Elisabeth var gift med Fridtjof Karlsen på Aune.

I 1949 fødde bruket 2 hester, 6 kyr og 3 ungdyr, gris og 39 høns. De hadde bygg- og potetåker.

Da tyskerne anla flyplassen valgte Halvdan Berre å leie ut gården til dem istedet for å selge. Familien måtte flytte ut fra gårdsbygningene i 1941 og tok inn på Leirenrommet, hvor de var til 1945. Staten kjøpte til sist bruket i 1953.

Kartet til høyre viser innbyrdes plassering av bruksnumrene 36, 12 og 5, alle under Hårberg, gårdsnummer 69.

foto av gården foto av gården

Opplysninger om gården Steinsletta finnes i Ørlandsboka, bind II, side 198.


Åpningssiden for matrikkelgården Hårberg
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag