kart av gården

Gården Hårberg,
under matrikkelgården Hårberg.
G.nr. 169/15, tidligere
del av gammel matr. nr. 673 og senere del av matr. nr. 122.

foto av gården

kart av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av 1926
foto av 1930
foto av familien
foto av familien
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av et festtelegram
foto av et gården
foto av barna på gården

Denne gården var del av l°penummer 122 som var eid av Austrått. Austrått eide tilsammen to parter av Hårberg.

Her bodde Søren Guttormsen (ca 1721-?), en soldat som er mest kjent for å ha slått ihjel presten i Ørland, Hans Möller Meintz. Han var gift med Maren Olsdatter (?-1774), de fikk fem barn.

Sønnen Guttorm Sørensen (1748-1812) overtok som leilending etter foreldrene, gift med Marit Toresdatter (1748-?) fra Balsnes, de fikk tre barn, to døde som små og dattera Kirsten Margrete f. 1789 ble gift med Erik Arntsen på b.nr. 15 på Vik.

Marit giftet seg andre gang i 1813 med Halvor Larsen (1786-1816) fra Geilvoll. De fikk ingen barn, men Halvor hadde en sønn før ekteskapet:.

 1. Henrik f. 7.8.1811, mora var Inger Knutsdatter på Austrått.

I 1818 ble futen Ole Jonsen Bye eier av gården, han eide gården Brekstad og er omtalt der.

I 1836 kjøpte brødrene Peder og Johan Arntsen gården, de var sønner av Arnt Pedersen på Brekstad. De delte gården mellom seg, Peder beholdt den som senere ble b.nr. 15 og Johan det senere b.nr. 9.

Peder Arntsen (1807-?) var gift med Golla Johansdatter (1816-?), de fikk tre barn:

 1. Hanna Margrete f. 10.1.1840, gift 1859 med Nils Nilsen Hellem på Nystykket.
 2. Anne Birgitte f. 27.7.1846, gift med Haftor Johansen Sve på Nystykket.
 3. Johan Arnt Meier f. 2.6.1855.

Nils Nilsen Hellem (1829-1907) fikk heimel på bruket etter skifte etter kona Hanna Margrete Pedersdatter i 1896 og deretter fikk hans andre kone, Nella Haarberg (1844-?), heimel etter ham igjen, i 1911.

Johan Arnt Johansen Grande (1887-1954) fra Grande kjøpte bruket i 1926 og dermed kom neste familie hit. Han hadde vært forpakter av Ørland prestegård mellom 1913 og 1930 og var gift 1911 med Sara Sivertsdatter Hellem (1884-1953) fra Nes i Fosna. De fikk sju barn. To søstre av henne bodde her til etter krigen, Inga og Trone Hellem. Barna var:

 1. Anne Marie f. 10.12.1911 døde 12.9.2004, gift med Thomas Berre, bodde på Hellem.
 2. Johan Sigvart f. 2.10.1913 døde 23.10.1913.
 3. Sverre Kristian f. 13.5.1915, neste eier og bruker.
 4. Johan f. 28.12.1917, gift med Kjellrun Høybakken eiere av b.nr. 9.
 5. Nils f. 7.1.1920 døde 8.10.2004, gift med Dagny Gilberg fra Ytterøya, ambulansekjører.
 6. Ole Konrad f. 25.8.1922 døde 7.11.1996, gift 1956 med Liv Ingjerd Klokk Svarstad f. 27.2.1927 døde 6.9.2020, bagge var lærere og han klokker i Ørland kirke.
 7. Sigurd f. 14.2.1926 døde 10.8.1981, gift med Ingrid Aune fra Skogn, meieriarbeider.

Sverre Kristian Grande (1915-1983) overtok bruket i 1956. Han var gift med Aslaug Hedvig Brandvik (1914-2001) fra Nystykket. De fikk tre barn og sønnen Steinar overtok etter dem. Barna var:

 1. Oddbjørg Synnøve f. 6.11.1940 d. 30.9.1954.
 2. Steinar f. 2.10.1943 døde 25.1.1991, neste bruker.
 3. Liv Ingrid f. 22.9.1952, gift og bor på Svalbard.

Aslaug Brandvik hadde datteren Sigrid f. 1932, gift med Arne Rønne, gårdbruker på Storfosna. Sigrids far var Leif Osen fra Storfosna.

Steinar Grande (1943-1991) ble så neste eier. Han var gift med Erna Helene Døsvik f. 6.11.1944 fra Døsvik, skilt. De fikk to barn:

 1. Svein Einar f. 28.6.1969, eier av Døsvik.
 2. Torbjørn f. 28.5.1971, neste eier.
Steinar Grande døde tidlig og hans sønn Torbjørn Grande (1971- ) ble eier fra 1992. Den jorda som ligger ved gårdstunet er i 2005 regulert til boligbygging. Til sist ble bygningene med tunet gitt nytt bruksnummer og solgt til Pawel Katana fra Polen i 2014. Deretter kjøpte Forsvarsbygg tunet for riving i 2019. Da sto igjen våningshus, «tingstua» og stabbur.

Fjøset som ble bygd i 1929, og som sto i vinkel mot vest og nord er i 2005 revet. Våningshuset er bygd ca. 1750 og ble modernisert i 1926. Et eldhus med bad ble ombygd i 1948, og stabburet ble bygd samtidig, i 1948.

I matrikkelkommisjonens papirer fra 1860 oppgis arealet til ca. 180 da, mold- og myrjord. Av dette var da ca 10 da udyrka og 15 da torvmyr.

foto av familien foto av klokketårnet

Opplysninger om gården Hårberg finnes i Ørlandsboka, bind II, side 185.


Åpningssiden for matrikkelgården Hårberg
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag