Prestedrapet på Ørlandet 1763.

Av Terje Sørensen


Hans H. Möller Meintz var født 1722 på Innset. Han var sønn av Hans Rasmussen Møller (1682 - 1761), som siden ble bergskriver og direktør ved Løkken kobberverk, og hustru Marie Lucie Meintz (ca.1685 - 1725).

Hans Möller Meintz ble i 1743 utskrevet fra Trondhjems Skole etter 5 års skolegang, og tok 1744 ex.philos., 1748 teologisk eksamen og holdt dimispreken 1747. Han fikk beste karakter ved alle eksamerer. I 4 år var han så informator for stiftamtmann Frederik Rantzaus sønn, Fred. Rantzau. I 1751 ble han hører, først i tredje, siden i fjerde lektie i Trondhjems Skole, og 10.01.1755 personellkapellan hos sogneprest Hans Christian Pedersen Bjørn (1707 - 1763) til Kvikne, noe han ble ordinert til 11.04.s.å. Han reiste i 1758 til København for å søke om å bli sogneprest til Ørlandet, og ble utnevnt i denne stillingen 07.04.1760.

Han kom til Ørlandet i begynnelsen av 1761 og var prest her i ca. 2 år inntil han ble myrdet, angivelig av Søren Guttormsen Hårberg (ca.1710 - 1777), som han hadde anlagt sak for tyveri imot. Drapet skjedde 09.08.1763. De nærmere omstendighetene rundt tildragelsen var følgende:

Den høygravide datteren til Søren Guttormsen Hårberg var på arbeid i prestegården, hvor en feiekost var kommet bort, og presten mente hun var skyld i det. Han skal ha vært svært nøyeregnende, og da han møtte pikens far, foreholdt Hans Möller Meintzham at han hadde oppdratt barna sine dårlig. Det førte til at Søren Hårberg, uten å undersøke sakene nøyere, mishandlet datteren slik at hun aborterte. Men da sakens sanne sammenheng ble kjent for han, svor han hevn mot presten. I raseri oppsøkte han derfor prestegården. Presten følte situasjonen så truende at han flyktet av skrekk. Deretter tilrev Søren Hårberg seg sølvtøyet til presten og kastet det fra seg rundt om i prestegårdsåkeren, hvor det etterpå ble gjenfunnet.

Som leilending under Austrått setegård, ble Søren Hårberg satt i arrest på Austrått for misgjerningen. Men vaktholdet der var ikke særlig strengt. Dermed fikk han, da sognepresten en gang var på Austrått, mulighet til å rømme og skjule seg ved veien et stykke fra Austrått. Da Hans Möller Meintz var på tilbakevei fra Austrått, overfalt Søren Hårberg ham plutselig ved Fuggelbekken. Han trakk presten ned av hesten og knuste hodet på ham med en trekølle. Blodig og med fire hull i hodet ble presten senere funnet på veien. Søren Hårberg ble mistenkt for mordet, særlig på bakgrunn av at en hund som presten alltid pleide å ha med seg, hadde gått til angrep på Søren Hårberg. Han nektet imidlertid for å ha begått drapet. Den påfølgende rettsaken endte med at Søren Hårberg ble funnet skyldig i tyveri, men retten kunne ikke dømme ham som morder. Han ble likevel på grunn av mistanken om at han hadde begått ugjerningen, og for at bygda skulle kunne beskyttes mot det uregjerlige temperamentet hans, dømt til slaveri på livstid i Trondhjems festning. Her døde han 67 år gammel og skal like før sin død ha tilstått drapet for Vår Frue kirkes daværende sogneprest magister Lorents Wittrup (1742 - 1811).


Åpningssiden for matrikkelgården Hårberg
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag