Skattebok for løpenummer 122 B, Hårberg, i Ørland tinglag.


Skatteboka starter i 1836, det året brødrene Peder og Johan Arntsen sammen kjøpte løpenummer 122, de delte samtidig gården, Johans part ble 122 A og Peders part ble 122 B. Første kvittering for betalt skatt, av futen i Fosen, er i 1836. Skatteboka er utskrevet i 1850, men heller enn å ta i bruk ei ny skattebok, starter kvitteringene å komme inn i boka, forfra igjen, siste innførsel er i 1867.

foto av skattebok
Skattebok l.nr. 122 B
(Side)
1. tekstside
2. doble side
3. doble side
4. doble side
5. doble side
6. doble side
7. doble side
8. doble side
(Side)
9. doble side
10. doble side
11. doble side
12. doble side
13. doble side
14. doble side
15. doble side
Baksiden

Åpningssiden for det lokalhistoriske arkivet
Åpningssiden for bibliotek
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag