kart av gården

Gården Rønneberg,
under matrikkelgården Hårberg.
G.nr. 69/16.

foto av gården

foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården

Rønneberg er fradelt bruksnummer 15 i 1894 med skyld 1,22 skyldmark, og den første eieren var Ove Olsen Berg fra bruksnummer 6 på Rønne.

Ole Berg (1882-1957) overtok etter faren ved skjøte datert i 1914. Han var gift med Astrid Lundquist (1888-1961), hun var meierske. De fikk tre barn.

  1. Solveig f. 1913, gift med Lars Gunnes fra Rennebu, bodde i Oppdal.
  2. Olav f. 1916, neste eier.
  3. Asbjørn f. 1919, døde ung.

Olav Berg (1916-1995) overtok etter faren i 1955. Han var gift med Hanna Ratdal f. 1917 og de fikk to barn. Eldste sønn Ole Arve Berg f. 1947 er eier fra 1984. Barna var:

  1. Ole Arve f. 9.9.1947, neste eier.
  2. Morten f. 12.3.1951, gift første gang med Martha Digernes, tre barn. Gift andre gang med May Anita Raustein.

Eiendommen består av Rønneberg samt b.nr. 38 Enga på Viklem. I 1957 oppgis arealet til 130 da dyrket mark. Bruket fødde da 2 hester, 19 kyr, kalver, 4 griser og 140 høns. I 1986 ble det bygd veksthus for foredling og salg av blomsterplanter, dette veksthuset brant ned og ble etstattet av et nytt veksthus på samme sted.

Opplysninger om gården Hårberg finnes i Ørlandsboka, bind II, side 194.


Åpningssiden for matrikkelgården Hårberg
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag