foto av gården

Gården Djupdalen,
under matrikkelgården Hårberg.
G.nr. 69/17.

foto av gården

Djupdalen er skyldsatt i 1897 fra Klokkergården på Hårberg, bruksnummer 14. Den første eieren var Arnt C. Lund og bruket var utmark inntil Eilert Evensen Moen kjøpte bruket.

foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
flyfoto av gården
flyfoto av gården

Eilert Evensen Moen (1846-1945) var gift i 1873 med Kristine Jørgensdatter (1851-1935) fra Skjæret. De fikk ni barn og sønnen Bertram ble neste eier. Eilert Moen dreiv Lofotfiske hele 46 vintre, siste gang i 1906. De tok med seg stua fra Moen på Austrått da de kjøpte i 1908. Nytt våningshus ble anskaffet fra Aure, det var gammelstua på gården Nerland, som ble fraktet hit og som de betalte 850 kroner for. Barna var:

 1. Elen f. 1874 d. 1884.
 2. Johanna f. 1876, reiste til Amerika.
 3. Elias f. 1879 d. 1884.
 4. Emil f. 1882, reiste til Trondheim, gift med Inga Sofie Hansdatter (1889-1959) fra Innstrand.
 5. Elias f. 1884 d. 1902.
 6. Jørgen f. 1887, reiste til Amerika.
 7. Ellen Marie f. 1889, gift med Olaf Høybakken på Flaten på Vik.
 8. Bertram Norlund f. 1892, neste eier.
 9. Kaia Marine f. 1894 d. 1978.

Bertram Moen (1892-1985) overtok gården i 1942. Han var gift 30.3.1918 med Helga Pauline Johansdatter (1885-1986) fra Trøa på Uthaug. De fikk to barn:

 1. Erling Kristian f. 29.9.1919, døde 9.7.1992, begravet fra Ørland kirke 16.7.1992, neste eier.
 2. Borgny Helene f. 23.3.1923, ugift med bosted Trondheim. Hun døde på Ranheim sykeheim 13.4.2017 og ble bisatt fra Svanholm sermonirom 28.4.2017.

Erling Moen (1919-1992) overtok i 1954. Han var gift med Anne Johanne Skaret (1928-2023) fra Nordhagen. De fikk også to barn:

 1. Eli Johanne f. 4.5.1952, gift med Bjørn Magnar Lien fra Gausdal. Bosted Trondheim. Foreldre til neste eier.
 2. Brynhild Helene f. 12.4.1959, gift med Bjørn Ørsleie, skilt, partner John Morten.

Erik Lien, overtok så gården. Riving av bygningene startet i 2008.

Opplysninger om gården Djupdalen finnes i Ørlandsboka, bind II, side 207.


Åpningssiden for matrikkelgården Hårberg
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag