kart av gården

Gården Aune,
under matrikkelgården Hårberg.
G.nr. 69/18.


Kartet gir bare en omtrentlig plassering av bygningene på gården Aune, jorda lå lenger vest, altså mot venstre på kartet.

foto av gården

Aune var skyldsatt i 1897 fra Klokkergården på Hårberg, bruksnummer 14. Lars Nilsen (1860-?) eide bruket fra 1897 til 1925. Han var sønn av Nils Knutsen på Hommelaunet på Vik, gift i 1884 med Karen Martinusdatter (1858-?) fra Klokksæter i Orkdal. De fikk sju barn:

kart av gården
  1. Laura Kristine f. 28.5.1885.
  2. Nilsine Ovedia f. 27.1.1887.
  3. Marie Kaspara f. 6.4.1889.
  4. Oskar Alfred f. 16.1.1891.
  5. Johan Hermann f. 21.5.1894.
  6. Ulrikke Annora f. 22.11.1896.
  7. Karl Ludvig f. 18.1.1899.

Carl Johan Moe (1877-1966), sønn av skomaker Fredrik Kristian Moe, kjøpte bruket i 1925. Han var gift i 1902 med Johanna Amalie Melkiorsdatter (1877-?) fra Hov. De fikk to barn:

  1. Astrid Kristine f. 16.1.1903, gift på Vesterheim på Grande.
  2. Kristian Julius f. 26.2.1906.

Carl Johan Moe eide også b.nr.2 på Ryggen mellom 1935 og 1939.

Fridtjof Karlsen (1904-?) kjøpte bruket i 1930. Han kom fra Varghiet, i dengang Stjørna kommune, og var gift med Elisabeth Tørum (1898-?) fra Nes i Bjugn, mora var gift på Steinslatta. De fikk ett barn:

  1. Anne Margrete f. 31.1.1928, gift med Johan Arnt Rømma i Åfjord.

Aune ble kjøpt av tyskerne i 1942. Familien flytta da til Åfjord og kjøpte der bruket Vestre Kroken.

Opplysninger om gården Aune finnes i Ørlandsboka, bind II, side 208.


Åpningssiden for matrikkelgården Hårberg
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag