Hustomta Solheim,
under matrikkelgården Hårberg.
G.nr. 69/22.


kart av tomta
foto fra Norges bebyggelse

Eiendommen Solheim ble skyldsatt 21.5.1906 fra gården Hårberg med skyld 0,03 skyldmark, kjøper var Ingebrigt Olsen Thorvik (1875-?) fra Eid i Romsdal. Han var gift 15.7.1899 i Eid kirke i Romsdal med Johanna Hojem f. 19.4.1875 på Hårberg og de fikk slik fradelt en del av hennes foreldres gård til bolig. Ingebrigt Thorvik var skredder og hadde verksted samme sted. Barna deres var:

  1. Olaf f. 3.4.1902, familien bodde ved fødselen på Rønne.
  2. Edith f. 17.4.1906, familien bodde ved fødselen på Rønne, hun ble gift med Reidar Hvidsand fra Rædergården på Grande, bostad Bakketun på Brekstad, beggesteder i Ørland kommune. De fikk sønnen Snorre f. 27.3.1945.
  3. Torleif f. 23.8.1916, neste eier.

Torleif Thorvik (1916-?) overtok etter foreldrene. Han var gift med Lilly Olden f. 11.3.1918 fra Jøssund, de fikk ett barn:

  1. Tormod Inge f. 20.4.1943.

Lars Nordby f. 15.9.1939 kjøpte eiendommen 3.6.1977. Han var gift med Dagrun Irene Leseth (1942-2013) fra Elvetun.

foto av bebyggelsen foto av bebyggelsen foto av bebyggelsen foto av bebyggelsen foto av bebyggelsen

Opplysninger om tomta Fagerheim finnes ikke i Ørlandsboka, bind II.


Åpningssiden for matrikkelgården Hårberg
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag