Gården Bjørklund,
under matrikkelgården Hårberg.
G.nr. 69/36.


Bjørklund ble fradelt klokkergården i 1927 med skyld 75 øre. Tidligere var dette en husmannsplass som Ole Jakobsen festet. Festeseddelen er datert i 1883 og opplyser at han festet 120 ar udyrka innmark mot avgift og pliktarbeid. Det fradelte bruket Bjørklund er atskillig større, 100 da av dem 70 da som dyrka mark.

foto av gårdens familie
kart av gården
kart av gården
foto av gården
foto av gården
kart av gården

Ole Jakobsen er født 5.3.1848 som sønn av Jakob Jakobsen fra Rennebu og Marit Sølvfeste, gift 23.5.1876 med Karen Kristine Trettenget f. 17.2.1852, d. 7.7.1926 som datter av Ingebrigt Ingebrigtsen på Trettenget. De fikk åtte barn:

 1. Gina Marie f. 25.11.1876, gift med Martin Foshaug i Bjugn.
 2. Inga Jakobine f. 19.10.1878, gift med Olaf Vikestad, brukets første eier.
 3. Oline Kristine f. 16.5.1881, gift med Jakob Grønning på Brekka.
 4. Et dødfødt barn 3.11.1883.
 5. Olaf Alfred f. 5.10.1884, dro til USA 18.9.1901, 18 år gammel.
 6. Klara Henriette f. 20.4.1887, dro også til USA, utreise datert 7.5.1907, både hun og broren Olaf fikk betalt billett fra USA, muligens fra onkelen, Johan Petter Ingebrigtsen fra Viklem f. 9.3.1842 og gift med Ingeborg Iversdatter Stokkan f. 1837.
 7. Johan Sigvart f. 22.3.1891, eier av gården Nygården på Vik. Han ble meieribestyrer ved Hegra meieri og direktør i Trøndermeieriet.
 8. Ole Johannes f. 7.3.1895, døde i lungebetennelse 23.7.1909.

Ole Jakobsen var også skomaker og ble kalt Ole Skomaker, selv fikk han familienavnet Haarberg, utledet fra hans adresse, Hårberg. Ole Jakobsen drukna på Brekstadbukta sammen med mågen Johannes Ingebrigtsen 12.1.1895. «Levninger fandtes i Fjæren», stå det i kirkeboka.

Olaf Kristian Vikestad (1878-1958) kjøpte bruket fra Ørland kommune i 1928. Han kom fra Vikna, var sønn av Jørgen Edvardsen på Vikestad. Han giftet seg 18.6.1903 med Inga Jakobine Olsdatter (1878-?) og de fikk åtte barn:

 1. Kåre Oskar f. 24.8.1903, døde 8 måneder dammel i halsbetennelse 7.5.1904.
 2. Agnes Johanna f. 1.6.1905, gift i Sverige.
 3. Klara Otelie f. 23.8.1907, døde i tarmkatarr 2.8.1910.
 4. Ole Johannes f. 29.10.1909, eier av Aune på Rønne.
 5. Klara Otelie f. 24.12.1911, gift med Levin Johansen fra Finnskogen.
 6. Ingvar Olav f. 20.3.1914, d. 4.6.1978, neste eier.
 7. Erling f. 9.6.1919, gift med Asbjørg Lian f. 20.9.1920 d. 1.1.1998. De bodde på Nøysomheten på Vik. Her bodde også foreldrene hans etter at flyplassen overtok jorda deres.
 8. Aslaug, gift med Olaf Solberg i Søndre Land.

Da krigen kom flyttet familien med husdyr til nabobruket i sørøst, til Johanna og Hans Grøtan, også på Hårberg. Johanna og kårkona, Karen Trettenget, var søstre, de flyttet slik til slektninger.

Ingvar Vikestad (1914-1978) overtok bruket etter faren i 1948, gift med Astrid Hansine Hoff (1913-2002) fra Hov. De fikk fire barn:

 1. Arnfinn Olav f. 17.1.1947, han bor i Belgia.
 2. Torbjørn f. 24.4.1948, var sjømann, d. 21.1.1989 på Brekstad.
 3. Rolf f. 15.6.1951, gift og bor i Trondheim.
 4. Tove f. 10.4.1955, gift og bor i Trondheim.

I 1949 fødde bruket 2 hester, 9 storfe, 2 griser, 6 kalkuner og 85 høns. Staten kjøpte bruket i 1952 og familien bygde hus på Brekstad. Dit flyttet de Sankt-Hans 1955 i et kraftig uvær. Ingvar Vikestad fikk arbeid som fyrbøter på flyplassen. Våningshuset ble overtatt av Olaf Pettersen fra Solvoll på Uthaug. Han bygde opp huset på Utstrand, rett over veien for b.nr. 1 på Utstrand.

Kartet til høyre viser innbyrdes plassering av bruksnumrene 36, 12 og 5, alle under Hårberg, gårdsnummer 69.

Opplysninger om gården Bjørklund finnes i Ørlandsboka, bind II, side 212.


Åpningssiden for matrikkelgården Hårberg
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag