kart av gården

Gården Melbu,
under matrikkelgården Hårberg.
G.nr. 69/39.

kart av gården

Det kan fortone seg merkelig at denne gården tilhører Hårberg, all den stund flyplassen fysisk atskiller den fra det som i dag betegnes som Hårberg. Men matrikkelgården strakk seg helt fra Grandefjæra og bort til veien mellom Skiftkrokan og Aune, før flyplassen skar den av på midten.

foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården

Melbu ble skyldsatt i 1935 fra bruksnummer 4. Det var Paul Hermann Nilssen Grande (1889-1976) som kjøpte gården. Han kom fra Langrabben på Grande, ble gift med Else Margrethe Utstrand (1895-1974), datter av Jakob Eliassen Utstrand på Øvre Djupdal. De fikk ni barn:

 1. Nils Fredrik f. 28.11.1917, neste eier, han kalte seg Nils Nilsen Grande.
 2. Jorun f. 20.1.1919, gift med Olaf Grandal, ekteskapet er oppløst.
 3. Lilly f. 4.31921 døde 28.12.2000, gift med Elias Lillemo, fire barn.
 4. Mimmi f. 17.10.1923, gift med Johan Slålie.
 5. Edit f. 9.3.1928, døde 29.3.2022, gift med Karl Sørensen, eiere av Grande, hun hadde to barn.
 6. Bjørg f. 27.7.1930, gift med Ingvald Dypvik.
 7. Arne f. 31.10.1931.
 8. Aase f. 29.1.1934, gift med Trygve Faldal.
 9. Perly f. 5.3.1936, døde 26.9.2021, gift med Herold Brevik.

Eldste sønn Nils Fredrik Grande (1917-2004) ble neste eier i 1974. Han var gift med Bjørg Rønne f. 1932 fra Mikkelhaugen på Rønne, de fikk tre barn:

 1. Bjørn f. 4.11.1957, partner Helene.
 2. Håvard f. 11.1.1961 døde 15.4.2013, bodde heime.
 3. Randi f. 2.1.1963.

Våningshuset var bygd i 1939 og fjøs i 1938. Fjøset ble erstattet med et nytt i 1980. Staten eksproprierte i 1953 23 da dyrka mark og 15 da utmark fra gården. I tillegg ble dreneringskanalen «Gråstenskanalen» lagt over eiendommen. Bygningene er utskilt fra jordveien og gitt bruksnummer 102. I mars 2019 rives alle bygningene her etter ha blitt innløst av Staten på grunn av støyproduksjonen fra den nye kampflybasen.

Opplysninger om gården Melbu finnes i Ørlandsboka, bind II, side 181.


Åpningssiden for matrikkelgården Hårberg
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag