Yrjar Heimbygdslag

Tittelbladet i skatteboken som Jokum Olsen fikk kvittert hvert år etter at skatten var betalt. Boka starter 1839 og siste innførsel er 1855. Det er tippoldebarnet til Jokum Olsen, Erling Haarberg, som lot oss digitalisere skatteboka til arkivet. Samme mann fortalte at det var en grunn til at Jokum Olsen aldri ble portrettert, han var født med ganespalte. Jokum Olsen var en flink spillemann og Johan Haarberg, hans oldebarn, skrev ned mange slotter etter Jokum Olsen, disse ble plassert i Yrjar Heimbygdslags arkiv, sammen med hundretalls andre melodier, samlet av Johan Haarberg.


Foto av gården

Foto: Ivar Hopen - 2016.


Åpningssiden for matrikkelgården Hårberg
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag