Yrjar Heimbygdslag

Tidligere var stue og fjøs sammenbygd, og fjøset var like gammelt som stua. Så ble vinkelen på fjøset, mot fotografen, fornyet, og våningshuset forkortet tilsvarende. Her sett fra sørvest.


Foto av gården

Foto: Ivar Hopen - 2004.


Åpningssiden for matrikkelgården Hårberg
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag