Yrjar Heimbygdslag

Låvebrua vendte først denne vei, mot vest. Rundt århundreskiftet til 1900 ble det bygd et tilbygg i vinkel på det gamle fjøset, ny låvebru ble satt opp på tilbygget, mot øst.


Foto av gården

Foto: Ivar Hopen - 2005.


Åpningssiden for matrikkelgården Hårberg
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag