Yrjar Heimbygdslag

På dette kartet fra 1951 er gårdstunet på gården Hårberg markert. Gården Bjørklund tegnet inn til venstre. Veien til høyre er dagens "Uthaugsveien" og innkjørselen til flystasjonen følger noen lunde den øverste øst-vest-traseen. Vi ser øverst Nygården, Hårberg skole med kommunehuset/banken og gårdstunet som familien Grønning flyttet til.


kart av gården

-


Åpningssiden for matrikkelgården Hårberg
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag