Yrjar Heimbygdslag

I kanten på dette kartet fra 1951 er gårdstunet på Bjørklund tegnet inn. Vi tror eiendommen hadde enda en parsell. Veien til høyre er dagens "Uthaugsveien" og innkjørselen til flystasjonen følger noen lunde den øverste øst-vest-traseen. Vi ser øverst Nygården, Hårberg skole med kommunehuset/banken, gårdstunet som familien Grønning flyttet til og gården Hårberg.


kart av gården

-


Åpningssiden for matrikkelgården Hårberg
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag