kart av gården

Gården Vik,
under matrikkelgården Vik.
G.nr. 70/1.

foto av gården

kart av gården
Kart fra 1951.
foto av gården
Flyfoto fra 1961.
foto av gården
Flyfoto fra 1940/50.
foto av gården
Foto fra 1909.
foto av gården
Foto ca. 1952.

Bruksnummer 1 under matrikkelgården Vik var i utgangspunktet halve delen i Vik som Sivert Jonsen kjøpte i 1797. Bruket fikk løpenummer 124 i 1838-matriklen. Sivert Jonsen (1770-1816) fikk i 1803 premie for å ha bygd et godt steinfjøs. Han kom fra Sommervoll i Orkdal, var gift med Malena Hansdatter (1770-?). De fikk ni barn:

 1. Ane f. 1791, gift med Jørgen Johansen (1804-1894) på Utstrand. Han ble 2. gang gift i 1842 med Elen Petersdatter på Skjæret.
 2. Maren f. 1793.
 3. Jon f. 20.2.1796, neste eier.
 4. Hans f. 2.5.1798, gift med enka Marta Olsdatter på Grande.
 5. Johan Arnt f. 31.1.1801.
 6. Lars f. 8.12.1803, gift 1837 med Berit Larsdatter på Utstrand.
 7. Sivert f. 25.9.1806, gift 1834 med Marit Ingebrigtsdatter på Rønne.
 8. Andreas f. 2.2.1810, døde ugift i 1833.
 9. Kristoffer f. 4.4.1814, husmann på b.nr. 7.

Jon Sivertsen (1796-?) overtok drifta etter at faren druknet, skjøte ble skrevet 1830. Han var gift 28.8.1825 med Lorentse Olsdatter (1796-1856) fra Grande som datter av Ole Jonsen. De fikk to barn:

 1. Maren Oline f. 14.12.1827, gift med Johan Arnt Rasmussen på b.nr. 7 på Vik.
 2. Sivert f. 19.10.1830, neste bruker.

Sivert Jonsen (1830-1865) overtok bruket i 1859, gift 19.6.1860 med Ingeborg Eriksdatter (1836-1939) fra Garten. De fikk fem barn:

 1. Sivert f. 5.10.1858, gift med Beate Larsdatter fra Grande.
 2. Lorentse f. 25.11.1860, gift med Jakob Natan Jørgensen, neste eier.
 3. Anne Eliasbet f. 20.7.1862.
 4. Jon f. 1.3.1864, døde i en skarlagensfeber-epidemi 14.2.1865.
 5. Jon f. 16.12.1865.

Ingeborg Eriksdatter hadde før giftemålet sønnen Arnt Solbue f. 30.9.1854 med Johan Cristopher Solbue fra Orkdal, han ble to år senere bruker av Solbue-gården på Grande der han giftet seg med enka. Arnt Solbu ble fostret av sin mormor og senere husmann under b.nr. 5 på Garten.

Sivert Jonsen hengte seg og Ingeborg giftet seg andre gang 5.6.1868 med Johan Markussen (1843-1910) fra Botngård. De fikk fem barn:

 1. Anton Martinus f. 10.11.1868, neste eier.
 2. Marit f. 6.1.1871.
 3. Enok f. 16.3.1873, døde i tuberkulose 18.4.1896.
 4. Anne Elisabet f. 21.4.1876, ble lærer i Oslo.
 5. Johanna f. 16.2.1879.

Anton Martinus Johansen (1868-?) overtok bruket etter faren i 1897. Han står som formelt som eier fram til 1906, men dro til USA før den tid.

foto av eier
Jakob Natan Grøttan m/fam

Jakob Natan Jørgensen Grøttan (1863-?) forpaktet bruket i Anton Johansens fravær og fikk skjøte etter kjøp i 1906. Navnet på gården kommer fra Jakob Natan Grøttan, han benyttet to t-er i navnet sitt og kom fra Grøtan på Opphaug. Han var gift 24.6.1890 med Lorentse Sivertsdatter (1860-?) som datter på gården. De fikk to barn:

 1. Mathilde Marie f. 1895, gift med Julius Brekstad på Røsvik.
 2. Johanna Lorentse f. 1899, gift med Håkon Berre fra Steinsletta, de kjøpte bruksnummer 2.

Toralf Andersen fra Kolvereid kjøpte bruket på tvangsauksjon i 1928. Han var ugift. Ingeborg Eriksdatter, som enda bodde på bruket, flyttet i 1929 til Nøysomheten hvor hun døde i 1939. Tyskerne kjøpte bruket i 1943 og Toralf Andersen kjøpte gård i Markabygda i Skogn. Han hadde ei taus Augusta Emilie Ryum, hun fulgte med til Skogn. Husa ble tatt i bruk av Johanna og Håkon Berre inntil den nye gårdsbebyggelsen på bruksnummer 2 var oppført.

Gårdsbebyggelsen på bruksnummer 1 lå, som kartet viser, utafor flyplassen, mellom bruksnummer 11 og 4. Mesteparten av jorda lå innafor flyplassgjerdet. Siste rest av gårdsbebyggelsen ble revet på slutten av 1988.

Ørland hovedflystasjon, det området som er innafor flyplassgjerdet ble kjøpt opp av Staten, delvis under krigen og resten like etter. Arealet besto av mange teiger med separate gårds- og bruksnummer. Dette arealet ble til sist samlet under bruksnummer 1. Denne gården ble kjøpt av Forsvarsdepartementet i 1943.

Opplysninger om gården Vik finnes i Ørlandsboka, bind II, side 227.


Åpningssiden for matrikkelgården Vik
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag