kart av gården

Gården Vik,
under matrikkelgården Vik.
G.nr. 70/2.

foto av gården

foto av gården foto av gården foto av gården foto av gården
foto av gården foto av gården foto av gården foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården

Bruksnummer 2 ble i 1803 fradelt Sivert Jonsens eiendommer på Vik, det som var halve Vik med løpenummer 124 i 1838-matriklen og senere b.nr. 1. Jordstykkene til dette bruket ble til løpenummer 125 før det endte opp med b.nr. 2.

Gårdsbebyggelsen som vi ser i dag ble bygd opp et annet sted etter at den gamle bebyggelsen brant ned i 1941. Før brannen var denne gården og bebyggelsen på det som i dag er bruksnummer 22, bygd sammen i et svært tun, nord for Vika-haugen. Våningshuset på bruksnummer 22 var det eneste som ble reddet under brannen. En bauta er satt opp på Vikahaugen av Harald Berre som et minne om de som i tidligere tider har bebygd dette høydedraget.

Vi gjengir oppmålingsforretningen fra 1803 som finnes i Ørlandsboka:
«Alt åkerlandet Anders Eriksen skal kjøpe, ble oppmålt med ei målestang på 3 1/2 alen. Det utgjør 312,466 kvadrat stenger. Av dette ligger 4 åkrer på garden Vik, 3 på plassen Øveraunet og 1 på plassen Revlan (der Peder Estensen bor.) - Retten etterså også englandet. Kjøper og selger var blitt enige om at det skulle ligge på østre og vestre ende av de oppmålte teigene på garden Vik, samt bestå av englandet på plassene Øveraunet og Revlan og engstykket Hummelaunet.»Slik fant matrikkelkommisjonen på 1860-tallet at gården besto av 33 forskjellige deler. Med på kjøpet hørte også husene på gården.

Anders Eriksen (1772-1858) giftet seg 3.3.1806 med Berit Knutsdatter (1782-1870) fra Håve i Meldal. De fikk to barn:

 1. Marta f. 10.6.1806 d. 1828, gift 1826 med Omfred Jakobsen Lund på Bakken.
 2. Ane f. 28.6.1808, gift med Jakob Henrik Lund, neste eier.

Jakob Henrik Jakobsen Lund (1805-1890) kom fra Nordbakken og giftet seg 17.5.1830 med Ane Andersdatter (1808-1868). Jakob Henrik Jakobsen Lund (Wiig) var medlem av kommunestyret på Ørland fra 1838 til 1863. De fikk fire barn:

 1. Marta Birgitta f. 3.10.1830.
 2. Hanna Dorotea f. 27.8.1834, gift 8.10.1860 med Arnt Arntsen fra Sparbu. De ble husmannsfolk på bruket, fikk fire barn, se Ørlandsbok II, side 245.
 3. Antonetta f. 19.12.1835, gift 22.5.1860 med Arnt Andersen fra Viken på Grande. De ble husmannsfolk på bruket, fem barn, se Ørlandsbok II, side 244.
 4. Anders f. 9.1.1842, neste eier.

Anders Jakobsen Lund (Wiig) (1842-1919) overtok bruket etter faren i 1885. Gift 28.4.1863 med Maria Olsdatter (1842-1911) fra Berg. De fikk fire barn:

 1. Antonette Jørgine f. 27.6.1863 d. 25.5.1864 av skarlagensfeber.
 2. Jakob Henrik f. 12.6.1865, neste eier.
 3. Olaf Aleksander f. 13.6.1872, eier av Østre Øveraunet.Han var ei tid i USA.
 4. Alfred Markus f. 22.3.1878, gift med Hanna Hansdatter fra Lunda på Røstad. Han var flere ganger i USA, returnerte og bodde til sist i Ørland, far til eier av Østre Øveraunet.
foto av gårdeier foto av gårdeier foto av gårdeier

Jakob Henrik Lund Vik (1865-1941) overtok i 1901. Han var gift med Anne Sofie Olausdatter Winther (1863-?) fra Steinan på Storfosna. De fikk ingen barn. Jakob Vik var en flink amatørmaler. Heimbygdslaget har 3 malerier av ham i samlingen og ønsker flere. Han hadde også en museal samling på gården som brant opp i 1941. Etter at gården gikk på tvangsauksjon bodde ekteparet flere steder, er det fortalt, ei tid på gården Vollan på Utstrand.

foto av gården foto av gården foto av gården foto av gården

Lars H. Selbekk kjøpte bruket i 1925. I 1930 ble bruket kjøpt på tvangsauksjon av Ørland Sparebank.

Johanna (1899-1979) og Håkon Berre (1907-1984) kjøpte bruket i 1934. Hun kom fra Vik, den eiendommen som dette bruket var fradelt i 1803, og han fra Steinsletta på Hårberg. De bygde opp ny gård etter brannen i 1941, noe lenger sør for det gamle tunet.

foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av eierne

Johanna og Håkon Berre fikk fire barn:

 1. Ingeborg f. 26.8.1925, d. 27.10.2017, gift med John Astor Ness (?-?), gårdbruker på Nes i Fosna, to barn, Jostein og Håkon.
 2. Kari f. 5.7.1930, gift med pølsemakermester Kjell Borgen. Hun var ansatt ved Hedmark Fylkeskommune, bosted Ridabu.
 3. Harald f. 30.9.1932, neste eier.
 4. John f. 3.8.1934 d. 13.11.1936.
 5. John f. 8.7.1939, ansatt ved Norges Tekniske Høyskole med bosted Trondheim. Han døde 15.4.1009, begrevet ved Tiller kirke 24.4.2009.

Harald Berre (1932-2014), gift med Nanfrid Aas f. 16.4.1936 fra Tynset, hun døde 18.10.2020. De fikk fem barn:

 1. Helge f. 25.5.1959, partner Inger-Ann Tyssebotn (1963 - ), fire barn.
 2. Norvald f. 21.9.1960, gift med Eva Helene Auran (1961- ) fra Ranheim, bosted Trondheim.
 3. Knut f. 12.10.1963, gift med Marita Olsen.
 4. Signe Johanne f. 8.1.1966.
 5. Anne Kari f. 27.1.1969, gift 1997 med Kåre Hellem i Bjugn.
foto av gården

Opplysninger om gården Vik og personene der finnes i Ørlandsboka, bind II, side 230.


Åpningssiden for matrikkelgården Vik
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag