Gården Vik,
under matrikkelgården Vik.
G.nr. 70/7.


Dette er et av de mange gårdsbruk på Vik som ikke eksisterer lenger. Markeringen på kartet til venstre er etter muntlige opplysninger og kan være ganske unøyaktig.

kart av gården

Utgangspunktet for b.nr.7, Vik, er halvdelen av Vik som Rasmus Jonsen kjøpte i 1797. Det utgjorde 2 spann i Vik, et svært areal som vi mistenker gikk fra Grandefjøra og østover til minst fylkesveien mellom Brekstad og Uthaug. Inge Rian skriver i Ørlandsboka bind II at det var seks bolighus og ni husstander her. I tillegg hadde de fire tauser. Matrikuleringskommisjonen på 1860-tallet oppgir arealet til ca. 600 mål. Bruket har ca. 110 mål udyrka jord. Vi tror at tunet på dette bruket lå på Vikhaugen, som det nordligste av de to tunene som var sammenbygd der. Foruten dette var b.nr. 2 den andre halvparten. I 1897 kjøpte Hans Grønning husa og jord øst for Vikhaugen, denne fradelte parten fikk bruksnummer 22. Hans Wiig, som da var eier, flyttet ut og endte omsider opp i husa på Lykkens Prøve. Selv var han fjøskontrollør for meieriet. På kartet er derfor to bygninger markert som tun for dette bruksnummeret.

Rasmus Jonsen (1763-1842) er født på Sommervoll i Orkdal, gift med Barbro Jonsdatter (1764-1839) fra By i Orkdal. De fikk seks barn:

 1. Johanna f. 2.5.1796, gift 1817 med Albrigt Halvorsen på Grande.
 2. Berit f. 24.12.1797, gift 1820 med Lars Pedersen på Grandgården, l.nr. 104.
 3. Ane f. 8.2.1800, gift 1827 med Arnt Larsen på Hoøya.
 4. Margrete f. 20.4.1802, gift 1827 med Kristoffer Jørgensen fra Hovde.
 5. Marit f. 5.4.1804, gift med Jakob Jørgensen Hovde.
 6. Johan Arnt f. 1.3.1807, neste eier.

Jordtakstkommisjonen fra 1803 oppgir at bruket før 2 hester, 10 kyr, 8 sauer og sår 12 tønner korn. Det er en "Fortrinlig god Korngaard". Til bruket hørte det da 3 husmannsplasser - der fores det 9 kyr, 9 sauer og sås 9 tønner korn.

Johan Arnt Rasmussen (1807-1885) overtok bruket i 1830, gift første gang 1831 med Marta Hansdatter (1802-1854) som datter av Hans Pedersen på Grande. De fikk fem barn:

 1. Rasmus f. 3.12.1832, eide Øveraunet fra 1859.
 2. Kristian f. 12.6.1837 d. 6.2.1858 i tæring.
 3. Johan Petter f. 24.5.1839, eier av Vestre Vik fra 1889.
 4. Anne Birgitta f. 12.6.1841, gift med Jørgen Jakobsen Grønning fra Hovde.
 5. Anton Andreas f. 8.4.1843, eier av Mikkelhaugen på Rønne.

Johan Arnt Rasmussen giftet seg andre gang 1856 med Maren Olina Jonsdatter (1827-1868) som datter av Jon Sivertsen på Vik. De fikk fire barn:

 1. Lorentse f. 16.12.1856, gift 1879 med Kristian Vik, lærer i Orkdal.
 2. Hans Kristian f. 21.3.1861, neste eier.
 3. Johan Arnt f. 11.9.1864, eier av Nygården.
 4. Dødfødt sønn 5.6.1868.

Johan Arnt Rasmussen var ordfører i Ørland ett år.

Hans Wiig (1861-1928) overtok bruket i 1885. Han var gift med Olava Ellingsdatter (1850-1907) fra Rissa. De fikk ett barn:

 1. Johan Arnt f. 19.8.1881, han døde før det ble aktuelt å overta gården.

Hans Wiig ble andre gang gift 02.12.1914 i Trondhjems domkirke med enke Marie Nilsdatter Vik, senere Reppe, f.26.06.1872 i Ørland, d. 19.10.1945 sammesteds. Se eiendommen Kringsjå.

Elias Kristensen Sjølilien kjøpte eiendommen i 1918. Elias Kristensen Sjølilien (alias Elias K. Solli) ble født 25.05.1867 i Stjørna som sønn av Kristen Kristoffersen Solli (1838-1919) fra Rissa og Anne Marta Ellevsdatter f. Fevåg (1844-) fra Stjørna. Han ble gift med Ellen Maria Johansdatter Haarsaker, f.15.11.1871 i Stadsbygd som datter av gårdbruker Johan Jenssen Haarsaker (1824-1876) og hustru Elisabeth Kristoffersdatter (1827-). De fikk fem barn:

 1. Lise Mathilde Solli, f. 18.05.1895 i Minnesota, USA, d. 15.05.1966 i Melhus. 1920 g.m. Jakob Lund Horgmo (1892-1989) fra Horg.
 2. Knut Solli, f. 29.05.1897 i Minnesota, USA, d. 24.02.1983 i Rissa. Gårdbruker på Nordre og Øvre Sund (15/10-66) i Rissa.
 3. Johan Solli, f. 17.01.1899 i Rissa, d. 22.10.1974 i Ørland. Gårdbruker på Vangenlund (82/85).
 4. Martin Solli, f. 24.12.1901 i Rissa, d.11.08.1975 i Ørland. Gårdbruker på Rønne (71/10).
 5. Elisabeth Solli, f. 01.11.1902 i Rissa, d. 15.01.1995 i Meråker. 1934 g.m. Petter Ingemar Johnsen Gjemse (1905-1989) fra Meråker.

Elias Kristensen Sjølilien (Solli) var i Amerika en periode fra 1892. Han kom tilbake før århundreskiftet og ble bruker av Sjølili (75/2) i Rissa til 1918. Da kjøpte han Vik (70/7) og Lykkens prøve (70/4) på Ørlandet og flyttet hit. Han var eier av de nevnte ørlandsbrukene frem til 1924, og flyttet deretter tilbake til Rissa. Elias K. Solli døde 03.09.1949. Ellen Maria Johansdatter Solli døde 18.11.1957. Begge er gravlagt på Rein kirkegård i Rissa.

Elisabeth Olsen kjøpte eiendommen i 1924 og solgte i 1927 til Anton Odin Tokstad (1882-1936) som ble boende på b.nr. 4. Alt ble til slutt kjøpt av tyskerne og innlemmet i flyplassen.

Opplysninger om Vik og personene der finnes i Ørlandsboka, bind II, side 246, teksten om Elias Kristensen Sjølilien er skrevet av Terje Sørensen.


Åpningssiden for matrikkelgården Vik
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag