kart av gården

Gården Øveraunet,
under matrikkelgården Vik.
G.nr. 70/8
(L.nr. 126b)

foto av gården

Øveraunet er skyldsatt i 1834 fra l.nr. 126, det senere b.nr.7 på Vik. Jakob Jørgensen Hovde (1805-1877) var første eier, han var gift med Marit Rasmusdatter (1804-?), de fikk en sønn, Jørgen f. 2.12.1838, gift med Anne Birgitta Johansdatter (1841-?) fra b.nr. 7. Familien dro til Åfjord. Så kom svogeren Johan Arnt Rasmussen (1807-1885) og overtok bruket for ei tid i 1843. Han eide også bruksnummer 7 på Vik, se familieopplysningene der.

foto av gårdeier foto av gården foto av gården foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården

Sønnen til Johan Arnt Rasmussen, Rasmus Johansen (1832-1892) overtok gården i 1859. Han ble gift med Marta Lovise Kristiansdatter (1831 - 1914) fra Hårberg. De fikk to barn.

 1. Marta f. 22.12.1861, neste eier og gift med Kristoffer Kristiansen Lund.
 2. Johan Arnt f. 22.6.1868, han døde ugift og uten barn.

I 1865 hadde de ei pleiedatter, Marta Maria Jørgensdatter f. 1865 i Åfjord. Hun var sønnedatter av Jakob Jørgensen Hovde.

Kristoffer Kristiansen Lund (1856-1936) fra Røyn, ble gift 17.7.1885 med Marta Rasmusdatter Øveraunet (1861-1916) i 1885. De fikk åtte barn:

 1. Kristian f. 9.5.1886 døde i ei trafikkulykke med bil i USA i 1927.
 2. Johan Arnt f. 13.10.1888, gift med Johna Eliasdatter Røstad f. 19.1.1887. De bodde i New Haven i Connecticut i USA.
 3. (Marta) Rebekka f. 19.12.1890, gift med Olaf Seem i Snåsa. Hun døde i 1964.
 4. Johanna f. 25.4.1893, døde ugift 26.4.1976.
 5. Lorentse f. 27.9.1895, døde i tæring 8.7.1909.
 6. Jacob f. 28.11.1898, d. 15.12.1897.
 7. Jacob f. 7.11.1898, neste eier.
 8. Borghild f. 18.10.1900 d. 4.3.1917.

Kristoffer Lund hadde på det tidspunkt svigerfaren, Rasmus Johansen døde, tatt over fasgården på Rønne. Han overlot derfor denne gården, Røyn, til broren Hans Kristian Lund.

Her må også nevnes mølla på Vik. Det var Johan Arnt Rasmussen som bygde denne, men hvor vellykket dette prosjektet var, er heller usikkert. På kartet fra 1884 er bygningen på Mølnhaugen benevnt som ubrukbar vindmølle.

Yngste sønn, Jakob Lund (Øveraune) (1898-1955) overtok i 1923. Han var gift med Hjørdis Karoline Jæger (1903-1997) som datter av Vilhelm Albert Jæger fra Fosslandsosen i Jøssund. De fikk tolv barn, hvor den siste betegnende nok ble kalt Nils Tolve:

 1. Mary Jæger f. 8.7.1925, døde 3.2.1928.
 2. Bjarne Jæger f. 13.12.1926, døde 30.11.1928.
 3. Solvor f. 2.4.1928, døde 8.5.1930.
 4. Jarle Herman f. 10.11.1929, gift med Ingrid Grande fra Fjellet, skilt. Han var flygeleder og døde i Trondheim 10.7.2021, 6 barn.
 5. Solvor f. 16.8.1931, gift med Ragnvald Høviskeland fra Tysnes. Hun var lærer i Norheimsund.
 6. Kjellrun Alice f. 13.2.1933, gift med Trygve Moltubak fra Gurskøy.
 7. Kristian f. 27.8.1934, gift 20.8.1955 med Marie Forfot fra Åfjord, bosted Ervika i Bjugn.
 8. Asbjørn f. 22.5.1936, gift med Borghild telstad fra Surnadal, bosted Hommelvik.
 9. Mildrid f. 30.7.1938, gift med Petter Musum fra Verdal, bosted Snåsa.
 10. Borgny Jæger f. 10.12.1940, gift med Hjermann Raaum fra Sogn, bosted Skedsmo.
 11. Ottar Jæger f. 2.6.1943, ansatt ved et oljeraffineri i Sidney i Australia.
 12. Nils Tolve f. 7.1.1945, gift med Eldbjørg Skrødal fra Selbu, bosted Skedsmo.
 13. Øveraunet ble overtatt av tyskerne i 1941 og etter krigen kjøpte Staten hele gårdsbruket. I følge boka "Lundslekten" fødde bruket i 1941; 4 hester, 25 kyr, 10 sauer, 20 griser og 150 høns. Da tyskerne tok gården fikk familien 7 dager på seg til å flytte. Buskapen ble satt bort på flere gårder og familien tok inn på gården Trøa på Uthaug, hos søskenbarnet til Jakob Lund. Deretter dro Jakob Lund med familien til Orkdal der han kjøpte tre gårdsbruk.

  foto av gården

  Opplysninger om gården Øveraunet og personene der finnes i Ørlandsboka, bind II, side 250.


  Åpningssiden for matrikkelgården Vik
  Index for gårdene i Ørland.
  Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag