Gården Hommelaunet
under matrikkelgården Vik.
G.nr. 70/9.


Dette er et av de mange gårdsbruk på Vik som ikke eksisterer lenger. Markeringen på kartet til venstre er etter muntlige opplysninger og etter en skisse fra et kart som ble laget etter krigen. Kartet var utydelig etter utomhus brukt, men bebyggelsen skal ha ligget nord for hovedveien inn til flyplassen, kanskje var jorda også på samme side fordi dette var "Søndre Revlan".. Skulle noen ha fotografier av bruket eller nøyaktigere kart, er vi takknemlige for slike opplysninger.

kart av gården

Dette bruket består av løpenummer 126c, Søndre Revlan, som ble skyldsatt i 1874, og løpenummer 129c, Hommelaunet, som ble skyldsatt i 1853. Disse ble sammenføyd til ett bruk med skyld 2,37 skyldmark i 1875. Søndre Revlan ble kjøpt av Nils Knutsen, som allerede eide Hommelaunet. Navnet peker muligens på at jorda i si tid har vært svært så steinholdig.

Eilert Eriksen var den første eieren av Hommelaunet, han kjøpte i 1853, men solgte igjen i 1855. Inge Rian, forfatteren av Ørlandsboka og opphavet til denne avskriften, skriver at før Eilert Eriksen hadde Jon Pedersen (?-1829) vært husmann på Hommelaunet. Han var kommet fra Frøya og var gift med (Ane) Anna Lisbet Iversdatter (1800-1855) fra Slette. De fikk to barn:

 1. Petter Andreas f. 11.12.1824.
 2. Ane Johanna f. 22.4.1830.

Jon Pedersen drukna i august 1829 sammen med svogeren Ole Iversen. Skiftet etter ham oppgir besetningen til ei ku, en sau med årslam og han åtte 6 sildegarn. På bruket var det ei lita stue med kjøkken og fjøs med låve. Vi må derfor anta at det meste av innkommet til denne familien kom fra havet.

Ane Lisbet gifta seg andre gang 29.9.1831 med Knut Nikolaisen (4.2.1801-3.3.1874). Han var født i Kristiansund og fødselsdatoen finner ved innføring av han då;p 8.2.1801. Det opplyses ved giftemålet at han kom til Ørland som dreng på Grande i 1824, via Hitteren. Foreldrene hans var ekteparet Hjertro Knudsdatter og Nikolai Jacobsen. De hadde til sammen fem barn.Ane og Knut fikk fire barn:

 1. Nils f. 19.4.1833, neste eier.
 2. Olava f. 11.4.1839, gift 1868 med Anders Johansen Innstrand på Myråkran.
 3. Kristine f. 21.7.1844, gift 1869 med Hans Andersen Hoff på Hov.
 4. Gusta f. 27.9.1848, gift Svendvik i USA. Hun kom tilbake og bosatte seg i Trondheim, Hun hadde lært stryking av klær i USA og livnærte seg av det i Trondheim. Hun bodde sammen med tantebarnet Anna, se nedenfor.
kart av gården

Knut Nikolaisen kjøpte Hommelaunet i 1855 av Eilert Eriksen, men solgte til sønnen alt i 1858. Bruket fødde hest og 3-4 kyr. De hadde mellom7 og 14 sauer og sådde omlag 3 tønner korn og satte 3 tønner poteter.

Nils Knutsen (1833-?) kjøpte av faren i 1858, samme året som han giftet seg med Ane Lorentse Larsdatter Brå (1834-1906) som datter av skolelæreren Lars Andersen Brå på Hoøya. De fikk ni barn:

 1. Albert Edvard f. 2.1.1859, gift 28.4.1900 med Anna Pauline Andreasdatter fra Skjærset på Austrått. De fikk fire barn, de tre yngste døde av tuberkulose. Ørlandsbok II s. 281.
 2. Lars f. 7.7.1860, gift 1884 med Karen Martinusdatter Kokksæter fra Orkdal, eiere av Aune på Hårberg.
 3. Karen Anna f. 18.5.1862, døde i en skarlagensfeberepidemi 24.3.1865.
 4. Iver Andreas f. 16.4.1864, gift 1901 med Inga Sofie Jakobsdatter fra Hårberg, brukere av Solvoll.
 5. Karen Anna f. 30.5.1866, døde ugift i Trondheim.
 6. Nils f. 30.5.1868, emigrerte til USA, gift med svensk kvinne, to døtre og en sønn.
 7. Anna Lorentse f. 16.7.1870, døde ugift i Trondheim. Hun var vaskedame i Geitveita, vasket klær for personellet på hurtigruta, benyttet håndvask med tørkelem på loftet. Hun strøk og stivet klær. Anna fikk mat på hurtigruta. Hun bodde sammen med tanta, Gusta, se over.
 8. Maria Ovedia f. 25.4.1873.
 9. Petrine Amalia f. 8.1.1878, døde "syk" og ugift på Frøya.

I 1904 ble b.nr. 27, Slettvoll, fradelt. Laura Vik bodde på Hommelaunet, hun sydde klær for folk.

Lars Andreas Aaberg (1876-?) kjøpte bruket i 1908. Han kom fra Nes i Fosna og eide også b.nr. 25, Moen, på Hårberg. Hans første kone het Margrethe. De fikk to barn:

 1. Olaf Edvind f. 5.10.1902, eier av Vesterheim på Grande.
 2. Harald Magnus f. 22.11.1908, bodde i Vingrom.

Lars Aaberg giftet seg andre gang med Johanna Alvilda Kraakvik (1899-?) fra Nes i Fosna. De fikk ett barn:

 1. Dagmar f. 25.3.1929, gift med Lars Bjørkhaug f. 4.6.1922 i Meldal, bor på Orkanger.

Tyskerne overtok begge brukene i 1943 og familien flytta til Nes, til Lars Aaberg sin bros Ole Aaberg.

Opplysninger om Hommelaunet og personene der finnes i Ørlandsboka, bind II, side 276.


Åpningssiden for matrikkelgården Vik
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag