foto av gården

Gården Neraunet,
under matrikkelgården Vik.
G.nr. 70/14.


Neraunet er det gamle løpenummeret 128, og var lensmannsgården på Vik. Fra dette bruket er det ikke fradelt annet enn ei tomt, bruksnummer 25 i 1902, og den eies nå av Staten.

flyfoto av gården
kart av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården

Vi starter med lensmannen Ole Tomassen Nebb (1756-?) som bykslet i 1794 og deretter kjøpte det av Sivert Jonsen i 1797. Han giftet seg 5.12.1787 med Elen Olsdatter (1770-?) fra Bruholmen. De fikk åtte barn:

 1. Josef f. 1788 på Bruholmen, neste lensmann.
 2. Tomas f. 1790 på Bruholmen.
 3. Margrete Maria f. 31.5.1793. Gift første gang med Knut Nilsen fra Selnes i Stjørna, andre gang med Arnt Endresen i Fisdalen.
 4. Karen f. 10.9.1795.
 5. Johan Tobias f. 19.2.1798, druknet 30.11.1816.
 6. Olava f. 23.2.1801 d. 3.1.1808.
 7. Elias f. 13.8.1804.
 8. Ane Marta f. 31.7.1809.

Etter at ektemannen døde giftet Elen Olsdatter seg 3.1.1822 med Ole Nilsen på Hov. Bruket fødde i 1800 hest, 3 kyr og 3 småfe, de sødde 3 tønner korn.

Josef Olsen Nebb (1788-?) overtok som lensmann etter faren. Han var også lærer og ble gift 16.3.1813 med Marta Larsdatter (1787-?) fra Hov. De fikk seks barn:

 1. Pike som døde 2 uker gammel i 1813.
 2. Ove f. 1.8.1814, gift 4.10.1814 med Marit Iversdatter fra Surnadal, de fikk tre barn. Han var inndest på Vik og flytta i 1851 til Edøy i Romsdalen.
 3. Karen Sofie f. 18.9.1816, gift 1836 med Gabriel Johansen i Døsvik.
 4. Marie Margrete f. 19.4.1819.
 5. Johan Tobias f. 7.4.1821.
 6. Elen Marta f. 23.1.1824, gift første gang med Hans Andersen fra Hyllmark, andre gang med Elias Olsen i Ervika.

Josef Nebb ble suspendert som lensmann på grunn av kassamangel og futen lyste ut gården på tvangsauksjon. Med på auksjonen gikk 4 kyr, 8 sauer og 8 geiter, en god åttring, fem torskegarn og 12 sildegarn. Gårdsbebyggelsen hadde nytt stabbur og våningshus med sval. Futen assessor Bye kjøpte lensmannsgården etter auksjonen i 1823. Han solgte videre i 1827 til:

Lars Lorentsen (1795-1849) fra Røstad. Han ble gift 2.2.1823 med Lorentse Andersdatter (1802-1891) fra Markagården, de fikk tre barn:

 1. Elen Katrine f. 27.5.1823.
 2. Kristianne f. 12.7.1829, gift med Johan Gjert Olsen på Rønne.
 3. Anders f. 10.3.1835, gårdsbruker på Geilvoll på Røstad.

Lorentse Andersdatter giftet seg andre gang 23.7.1850 med enkemann Anders Paulsen (1811-1873) fra Eidsaunet, de fikk ingen barn. Han bodde ved giftemålet i Ottersbo, var skomaker og postbud.

Johan Edvard Hansen (1831-?) fra Nes i Bjugn som var eier her fram til 1880 da han kjøpte Øya. Faren hans, Hans Arntsen Grimstad, var eier av Røyne.

Den første eier av den slekta som sitter her i dag, Johan Jørgen Johansen (1842-1934) kjøpte bruket i 1880. Han kom fra Ormhaugen på Austrått, var gift 22.10.1873 med Lorine Sofie Olsdatter (1844-1930) fra Røstad. De fikk fire barn og sønnen Olaf Edvard overtok etter foreldrene. Barna var:

 1. Jørgine Sofie f. 21.7.1874, gift med Kristian Fredriksen.
 2. Olaf Edvard f. 11.1.1880, neste eier.
 3. Berntine Beate f. 8.6.1882, gift med bakeren på Brekstad, Magnus Olai Larson Klokset fra Nesset i Romsdal.
 4. Helga Johanne f. 4.3.1889.

Olaf Edvard Jørgensen (1880-?) overtok bruket i 1920, gift 2.11.1909 med Lorentze Johansdatter (1886-?) fra Nygården. De fikk ti barn, tre av dem døde som små, åtte av dem var:

 1. Johan Leiv f. 21.10.1910, bureiser på Austbø.
 2. Alette Johanne f. 14.11.1912 d. 22.3.1913.
 3. Alette Johanne f. 31.8.1914, gift med Ole Fremstad fra Agdenes, bosted Aure.
 4. Trygve f. 12.2.1916, gift med Hilda Grøttan (1917-2009) fra Oksvoll, bosted Ørland.
 5. Erna f. 6.12.1918, gift med Harald Hansen fra Drammen, bosted Drammen.
 6. Olav Livard f. 2.1.1922 d. 24.5.2006. Gift med 1. Eldrid Utstrand 2. Ragnhild Schancke, bosted Ørland.
 7. Harald f. 19.2.1926 d. 7.2.2011, neste eier.
 8. Valborg f. 12.3.1928, gift med Rolf Skogen fra Bjugn, bosted Bjugn.
foto av familien

Harald Vik (1926-2011) overtok bruket i 1950, gift med Brynhild Ingebjørg Berg (1928-2010) fra Lundabakken på Austrått, de har sju barn:

 1. Åse f. 3.5.1951, gift med Rolf Pettersen, bosted Trondheim.
 2. Eli f. 3.5.1951, gift med Ola Magne Kvernes, bosted Trondheim.
 3. Synnøve f. 13.2.1957, gift med Bjørn Nikolaisen fra Bodø, bosted Bodø.
 4. Olaf Einar f. 18.5.1958, neste eier.
 5. Bjørn Harald f. 27.3.1963, gift med Solveig Fagervold fra Vik, bosted Ørland.
 6. Ida Lorentze f. 8.9.1967, gift med Ole Johan Askeland, Stavanger.
 7. Johan f. 17.12.1970 d. 1975.

Sønnen Olaf Einar Vik (1958- ) ble neste eier. Han var gift 1. gang i 1979 med Anne Iversen fra Fredrikstad, gift 2. gang i 2007 med Kirsti Vandbakk fra Kautokeino. Barna i første ekteskap var:

 1. Marit Elisabet f. 17.11.1980, gift i 2005 med Torbjørn Grande.
 2. Ingvild f. 31.7.1982.

Olaf Einar og Harald Vik ga en McCormick Deering traktor til Yrjar Heimbygdslaget i 2001.

Opplysninger om gården Neraunet og personene der finnes i Ørlandsboka, bind II, side 268.


Åpningssiden for matrikkelgården Vik
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag